Razvojno orodje Codeks (SDK)

Rešitev za komunikacijo s Codeks strojno opremo

Opis

1. Uvod

Integrirajte Jantar strojno opremo v vaš programski paket s pomocjo Codeks SDK razvojnega orodja, ki vam omogoca direktno komunikacijo s strojno opremo iz Codeks linije. Codeks SDK lahko uporabite iz kateregakoli razvojnega orodja, ki podpira .dll (Visual Studio, Delphi, C++, etc.).

2. Varnost

Vsak ukaz, ki se pošlje Codeks strojni opremi (kontroler), je kriptiran in zamaskiran. Analiziranje (sniffing) prometa in kopiranje ukazov zato ne deluje.

3. Osnovne informacije

Za zacetek integracije strojne opreme Codeks v vašo programsko rešitev s pomocjo Codeks .dll potrebujete:

  • strojno opremo iz Codeks Black Line linije (zavihek Izdelki)
  • razvojno orodje (npr. .NET, Delphi, etc.), ki podpira .dll uvoz/uporabo
  • Codeks SDK .dll knjižnico

4. SDK vkljucuje

  • uvod in opis delovanja
  • razširjeno dokumentacijo za vsako SDK funkcijo
  • osnovni primeri v c++ izvorni kodi
  • primer enostavne aplikacije zgrajene v Visual Studio 2010 s uporabo Codeks SDK razvojnega orodja

5. Primer enostavne aplikacije

Komentarji oz. povratni odziv naših strank, ki so integrirali Codeks SDK, je bil zelo pozitiven. Najvec težav se pojavlja pri prvi uporabi. Za lažji zacetek pri integiraciji smo razvili primer enostavne aplikacije (odpri/zapri komunikacijsko linijo, preberi/zapiši uporabnike; resetiraj napravo) in Visual Studio 2010 c++/c# okolju. Tako je celoten postopek integracije v vašo programsko okolje precej lažji zaradi izvorne kode enostavne aplikacije.

6. Blocker - brezplacno & enostavno orodje

Stranke, ki uporabljajo Codeks SDK knjižnico za enostavne rešitve, kot je npr. pobiranje dogodkov, obicajno ne želijo raziskovati celotnega spektorja nastavitev in možnosti uporabe vseh podatkovnih tabel, ki jih ponuja strojna oprema Jantar. Zato smo razvili brezplacno in enostavno orodje, imenovano Blocker. S pomocjo aplikacije Blocker lahko išcete kontrolerje, nastavljate konfiguracijo (IP, DNS, mrežni prehod in ostale nastavitve), definirate Pravice & Uporabnike na enostaven nacin, brez uporabe SDK-ja in zapisovanja na sistemske tabele.

FAQ

1. Can I use SDK for communication over TCP/IP?

Yes, you can use V9SDKSocketOpen for communication over TCP/IP.

2. We would have many controllers, 100 or more, connected trough SDK. Is it possible to use SDK simultaneously in different application threads?

Yes, SDK library supports multi-threaded communication. That is why you have multiple lines of communication in SDK library. On each index/line of communication you can have up to 255 controllers. You can have up to 255 communication indexes/lines.

Thread specific. One thread opens one communication line and 255 controllers, another thread opens new communication line (index).

3. Which kind of communication do you support, push or pull?

We support both, push or pull.

4. What is the maximum number of users (first name, last name, card number)?

It depends from the product. Please see specification of products for specific number.

5. Can you expand memory for additional user in Regis?

Yes, you can expand users memory for Regis up to 13.000 users. Please keep in mind that writes and reads are a bit slower then.

6. Do you support Unicode user names?

Yes, Codeks hardware and software fully supports Unicode characters.

7. We need SDK library and C# example. It can be something simple as loading 10.000 dummy users into controller?

We have developed basic examples (open/close communication; read/write users; reset device) in Visual Studio 2010 c++/c# so you can immediately start using SDK in your program.

8. How to change IP address in REGIS in most easy way?

You can write to System table over WriteTable SDK library or use Blocker, which is a free & simple utility for simple configuration of controllers. Blocker is free & bundled with SDK library.

9. Is there possibility to set Default Gateway for network traffic and subnet mask?

Yes, you can define Default Gateway and subnet mask using System table or Blocker utility.

10. What is maximum number of writes to flash?

Maximum number of writes to flash is 10.000. This means if you will write all users twice per day, 365 days = 730 writes per year. It will last 13 years this way.

11. How long it takes to load users table with 10.000 records over TCP/IP?

Updating 10.000 users over TCP/IP takes 1,5 seconds and 15 seconds over serial.

12. Is there any possibility to get the protocol instead of the SDK please?

No, you can not get protocol itself. Altought, our SDK is a wrapper for V9 protocol. SDK generates proper start and end of package. Then whole package is encrypted and scrambled and sent to controller. Apart from that it's a low level SDK, where you have full control of connect, disconnect, reset, reading and writing. You have full access to all tables, including System tables where you can change all settings of controller.

We use SDK in our software, so we don't need to take care of proper start/end of package and so on.

13. Do you use the complete ID number (40 bits) of EM transponder?

Currently we use 32 bits, although we can modify to 40 bits. Please contact us for more information.

14. I need sector reading from MIFARE?

We do support reading sector in MIFARE.

15. Can we freely configure the screen layouts (icons, etc.)?

Yes, this is our strong advantage as screen layout is very configurable. Please find part of screen documentation in gallery. There is limitation, there can only be 1 text area on the screen (area where you can write custom msgs).

We do support unicode. Fonts are in vector format, so you can set size (x,y) and spacing. As I said, screen layout is our strong point.

16. Can we display our own messages on the screen from a PC in online mode?

Yes, you can display your own messages.

17. Do you support showing pictures on hardware?

Pictures are not supported yet, although it will be implemented in future software releases as hardware supports jpeg. Please contact us if you need this urgently.

18. Controller should not accept any card until some button is selected first. Is this possible?

Yes, you can accomplish this with time intervals that all require buttons.

19. What is the price for the SDK?

SDK itself is a free package which comes standard when you buy our hardware.

Izdelki