Moduli in Aplikacije

  • Codeks aplikacije je možno nadgraditi z razširitvenimi programskimi moduli, ki so predstavljeni spodaj. Jantar podjetje se stalno razvija in nadgrajuje svoje znanje in ponudbo. V kolikor med spodaj naštetimi ni modula, ki bi ustrezal vašim željam, nas pokličite. Z veseljem bomo skupaj z vami poiskali pravo rešitev.

  • 1
  • -
  • TA najava dopusta

   Dodatek Codeks Ta najava dopusta omogoča najavljanje in potrjevanje celodnevnih odsotnosti, kot so na primer dopusti.

   Lastnosti:

   Mogoče je definirati in najavljati različne tipe odsotnosti, ki so povsem prilagojene glede na politiko o delovnem času v vašem podjetju.
   Najavljene odsotnosti je mogoče izvoziti v program za obračun plač.
   Zaposleni lahko izbirajo nadrejenega, kateremu želijo poslati prošnjo za odsotnost.
   Nadrejeni, ki lahko obravnavajo prošnje za odsotnost, prejmejo obvestila po elektronski pošti.
   Zaposleni in nadrejeni prejmejo obvestila o stanju najave po elektronski pošti.
   Možno je obveščanje več oseb hkrati.

  • 2
  • -
  • eDovolilice

   Dodatek Codeks eDovolilnice omogoča najavljanje in potrjevanje kratkotrajnih izhodov med delovnim časom.

   Lastnosti:

   Mogoče je najavljati različne izhodov, ki so povsem prilagojeni glede na potrebe vašega podjetja.
   Zaposleni lahko izbirajo nadrejenega, kateremu želijo poslati dovolilnico za izhod.
   Nadrejeni, ki lahko obravnavajo dovolilnice, prejmejo obvestila po elektronski pošti.
   Zaposleni in nadrejeni prejmejo obvestila o stanju najavljene dovolilnice po elektronski pošti.
   Možno je obveščanje več oseb hkrati.

  • 3
  • -
  • Pregled prisotnosti

   Dodatek Pregled prisotnosti prikazuje stanje prisotnosti zaposlenih v podjetju v realnem času.


  • 4
  • -
  • Tlorisi

   Dodatek Tlorisi omogoča grafični prikaz lokacij in kontrolerjev ter nadzor nad točkami dostopa, ki so označene z tlorisnimi markerji. Prek označenih lokacij je mogoče pregledovati dogodke, prisotne uporabnike in upravljati s čitalniki.


  • 5
  • -
  • FrontDesk

   Dodatna aplikacija FrontDesk je namenjena uporabi na recepcijah podjetij, za izdajanje kartic obiskovalcem in izdajanje nadomestnih kartic uporabnikom. Aplikacija omogoča enostavno in hitro izdajanje kartic ter nadzor nad gibanjem obiskovalcev in uporabo izdanih kartic.


  • 6
  • -
  • IP Kamera

   Dodatek IP Kamera omogoča povezovanje aplikacije Codeks z IP kamerami.

   Lastnosti:

   S pomočjo dodatka je mogoče v sistem kontrole pristopa povezati nadzorne IP kamere poljubnega proizvajalca.
   Možna integracija obstoječega sistema nadzornih kamer.
   Codeks v trenutku registracije zajame snapshot z IP kamere.
   Manj invazivna metoda preprečevanja zlorab od biometričnih metod.

  • 7
  • -
  • Lunch

   Codeks Lunch je dodatna razširitev za osnovno aplikacijo Codeks TA za registracijo časa, ki omogoča avtomatizacijo in optimizacijo procesa naročanja in postrežbe malic. Aplikacija Codeks Lunch omogoča tako objavljanje menijev malic, vodenje evidence naročenih in postreženih malic, kot samo naročanje in prevzemanje malic. Aplikacija je namenjena ponudnikom (dobaviteljem) in kuharjem, ki objavljajo in pripravljajo malice ter končnim uporabnikom, ki naročajo in prevzemajo malice.


  • 8
  • -
  • Rezervacije

   Dodatek Codeks Rezervacije omogoča zaposlenim rezervacijo prostorov in sob ter s tem razširja funkcionalnost sistema Codeks za kontrolo pristopa.


  • 9
  • -
  • Izmene

   Dodatek Izmene omogoča oblikovanje izmen in vodenje izmenskega dela.  • 10
  • -
  • Izvozi

   V aplikaciji Codeks se za opis tipa delovnih ur, ki jih opravljajo zaposleni, ter za opis vrste odsotnosti zaposlenih z dela uporabljajo statistike. Zabeleženi podatki o delovnih urah v statistikah nato služijo tudi kot osnova za obračune v programih za obračun plač. Po naročilu vam pripravimo povsem prilagojen izvoz podatkov registracije časa v poljuben program za obračun plač.


  • 11
  • -
  • Codeks Mobility

   Mobilna aplikacija Codeks Mobility omogoča zaposlenim, da se registrirajo kar s pomočjo svojega pametnega telefona, tabličnega ali osebnega računalnika.

   Lastnosti:

   Aplikacija je brezplačna. (Za uporabo je potrebno ustrezno število licenc Codeks Virtual Card, ki posameznemu uporabniku omogočajo registracijo prek pametnega telefona ali brskalnika.)
   Zaposleni se lahko registrirajo kjerkoli na terenu.
   Aplikacija omogoča komunikacijo s Codeks strežnikom prek brezžične (internetne) povezave.
   Aplikacija omogoča tudi offline registracijo, ko uporabnik nima povezave do Codeks strežnika. Dogodki se v aplikaciji shranijo kot nesinhronizirani in se posodobijo, ko ima uporabnik spet povezavo.
   V kombinaciji z ustreznim številom licenc Codeks Virtual Card je mogoče vzpostaviti sistem registracije časa brez dodatne strojne opreme.
   Omogoča spremljanje porabljenega časa, ki ga uporabniki preživijo na poti in pri stranki.


Primerjalna tabela možnosti NADGRADNJE Z MODULI

MODUL ALI APLIKACIJA Codeks TA Kit Codeks AC Codeks TA
TA NAJAVA DOPUSTA
eDOVOLILNICE
PREGLED PRISOTNOSTI
TLORISI
FRONT DESK
IP KAMERA
LUNCH *
REZERVACIJE
IZMENE
IZVOZI
CODEKS MOBILITY

* Samo z napredno bazo.

Za dodatne informacije nas kontaktirajte ... Kontakt