Posodobitve


Trenutna uradna CODEKS V10 različica

Codeks 10. 0. 18. 11661 - 23. 11. 2018

 1. Nujni popravki
 2. Odpravljene so bile napake pri shranjevanju v Oracle podatkovno bazo, ki je povzročala zaustavitev storitve Codeks.
 3. Popravljeno je bilo samodejno iskanje posodobitev za Codeks programsko opremo prek programa Codeks Service Manager.

 4. Nove funkcije
 5. Dodana je bila možnost izpisa samodejnih tedenskih in mesečnih poročil za Codeks Lunch.
 6. Z novo različico programske opreme sta bila dodana nova sistemska super administratorja: jantarsystem in localadmin. Nova sistemska administratorska uporabnika sta bila dodana z namenom lažjega reševanja potencialnih problemov s programsko opremo ter dajeta tehničnim delavcem in podporni službi Jantar časovno omejen dostop (1 uro) do vašega sistema, vendar le s strežnika, kjer je nameščena programska oprema Codeks.
  Nova sistemska uporabnika sta privzeto onemogočena in jih je mogoče za omejen čas aktivirati le prek programa Codeks Service Manager. Če pa želite popolnoma onemogočiti dostop tem sistemskim super administratorjem, lahko ustvarite administratorska uporabnika z enakima uporabniškima imenoma v urejevalniku Administratorji.


Uradna CODEKS V10 različica

Codeks 10. 0. 16. 11645 - 19. 11. 2018

 1. Nove funkcije
 2. Dodana je bila programska podpora za sisteme registracije časa, ki so nameščeni v več državah ali regijah z različnimi prazniki in dela prostimi dnevi. S pomočjo urejevalnika Regije je sedaj mogoče ustvariti ločene regije, kjer veljajo različni prazniki, ter dodeliti ustrezne regije na specifične lokacije sistema.
 3. Programska oprema Codeks je zdaj na voljo tudi v makedonskem jeziku.
 4. Pri registraciji delovnega časa prek spletnega brskalnika je zdaj mogoče izbrati lokacijo, ki aktivira pravilni urnik za registracijo časa.
 5. Dodatek Codeks TA Najava odsotnosti je zdaj omogoča dvostopenjsko najavo odsotnosti z izbiro osebe, ki bo nadomeščala.
 6. V dodatku Codeks Lunch so sedaj drugače prikazani vikendi, prazniki in dela prosti dnevi. Dodana je bila tudi možnost posebnega označevanja in izpisovanja uporabnikov, ki sami plačujejo svojo malico.
 7. Oblikovan je bil nov dodatek za osnovno aplikacijo Codeks TA Tedenski tabelarični pregled, ki zaposlenim omogoča ročno beleženje različni vrst delovnih ur ter sledenje realizaciji ur glede na delovni načrt in ga je mogoče uporabiti za beleženje evidence delovnega časa v šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
 8. Dodana je bila nova, bolj pregledna komponenta za drevesno strukturo lokacij v pregledovalniku Tlorisi in urejevalniku Skupin funkcij.

 9. Splošni popravki
 10. Dodani so bili nekateri popravki in nove funkcije za izpis podatkov v Poročilih po meri.
 11. Odpravljena napaka pri pošiljanju obvestil o najavah odsotnosti in dovolilnic več naslovnikom.
 12. Popravljene so bile nekatere napake v delovanju revizij skupin in uporabnikov.
 13. Narejeni so bili popravki pri beleženju nočnega dela v Registraciji časa.

 14. Codeks Device Manager
 15. Izdana je bila nova izboljšana različica programa Codeks Device Manager, ki vsebuje nastavitve za novejše naprave Jantar.


Trenutna uradna CODEKS V9 različica

Codeks 9. 2. 14. 11458 - 9. 10. 2018

 1. Splošni popravki
 2. Narejeni so bili popravki zapisovanja in shranjevanja oddelkov uporabnikov pri uvozu uporabnikov v aplikacijo Codeks.
 3. Izboljšano je bilo prikazovanje vnesenih sprememb v urejevalniku Registracije časa.
 4. Povečano je bilo število tipk, ki jih je mogoče poslati na kontrolerje ob uporabi tipkovnic po meri.
 5. Odpravljena je bila napaka podvajanja dogodkov v aplikaciji Codeks, ki je bila posledica večkratnega hkratnega pošiljanja tabel na kontrolerje.
 6. Odpravljene so bile napake pri preračunavanju saldov in prenosov ur v zaklenjenem obdobju.
 7. Popravljeno je bilo preračunavanje časov, kadar je bilo v enem dnevu registriranih več vhodov ali kadar so bili zabeleženi nezaključeni vhodi.
 8. Optimizirano je bilo pošiljanje pravic za dostop na kontrolerje, kadar imajo uporabniki dodeljene dodatne kartice ter več skupin za pristop in registracijo časa.


Uradna CODEKS V10 različica

Codeks 10. 0. 14. 11414 - 25. 9. 2018

 1. Nove funkcije
 2. V urejevalniku Strojne opreme so bile dodane nove tipkovnice za registracijo časa, ki jih je mogoče dodeliti kontrolerjem z zasloni na dotik.
 3. Dodana je bila nova, bolj pregledna komponenta za drevesno strukturo lokacij v pregledovalniku Monitor.
 4. Pravico do priprave izvoza za MFREAC je sedaj mogoče omejiti le na določene administratorje.
 5. Spremenjeno je bilo zaključevanje aktiviranega splošnega intervala pri registraciji časa. Predhodno aktiviran Splošni interval se zdaj samodejno zaključi ob registraciji začetka novega Splošnega intervala (npr. aktiviran interval Čas na poti uporabnik lahko zaključi z registracijo začetka intervala Delo pri stranki).

 6. Splošni popravki
 7. Optimizirano je bilo pošiljanje pravic za dostop na kontrolerje, kadar imajo uporabniki dodeljene dodatne kartice ter več skupin za pristop in registracijo časa.
 8. Dopolnjen in izboljšan je bil zajem podatkov, ki se uporabljajo za sledenje uporabnikom in opis vnesenih sprememb (User Trace).
 9. Popravljena je bila napaka izbrisa dodeljenih skupin uporabnikom pri uporabi funkcije Preberi kartice v urejevalniku Registracije časa.
 10. Popravljena je bila napaka pri nastavljanju iskanja s spustnim seznamom za polja po meri.

 11. Poročila po meri za RDČ
 12. Predloge: sedaj se iz predloge prenesejo tudi slike
 13. Novi selektorji podatkov: PERIOD_WO, s katerim se izpiše čas delovne obveznosti v isti vrstici kot neka druga statistika; STAT_DESCRIPTION, ki izpiše opis statistike
 14. Nove formule: MINLIMIT, nastavi minimalno vrednost statistike (nasprotno od LIMIT); LIMIT in MINLIMIT nista več omejena samo na vrednost statistike, sedaj lahko omejita vrednost rezultata formule, ki je za LIMIT[].
 15. Nove nastavitve: SplitLineToCells, SplitLineColsSeparator in DayStatPerLine


Uradna CODEKS V10 različica

Codeks 10. 0. 12. 11240 - 13. 7. 2018

 1. Nove funkcije
 2. Dodana je bila nova nastavitev štetja ur v Statistikah, ki omogoča prilagojeno beleženje delovnih ur na praznik.
 3. Tipkovnice po meri sedaj lahko vsebujejo večje število registracijskih tipk in daljša besedila tipk.
 4. Dodane so bile nekatere nove možnosti izpisa v Poročilih po meri.
 5. Dodana je bila nova, bolj pregledna komponenta za drevesno strukturo lokacij v urejevalniku Strojne opreme.
 6. Izboljšano je bilo shranjevanje gesel in prijava v aplikacijo Codeks, tako da so prijavni podatki uporabnikov in administratorjev še bolje zaščiteni pred zlorabo.

 7. Splošni popravki
 8. Odpravljeno je bilo podvajanje dogodkov pridobljenih s kontrolerjev v primeru nepravilne uporabe REST klicev.
 9. Odpravljene so bile napake pri pridobivanju dogodkov v primeru uporabe SQLite podatkovne baze, kadar je bil v sistemu onemogočen kateri izmed kontrolerjev.
 10. V določenih primerih je revizija, ki je bila dodana po začetku (obračunskega) obdobja, lahko spremenila pravice uporabnikov tudi pred svojim začetnim datumom. Ta napaka je bila sedaj odpravljena.
 11. Odpravljena je bila napaka preračunavanja saldov v zaklenjenem obdobju v Registraciji časa.
 12. Popravljeno in izboljšano je bilo prikazovanje časovnice v urejevalniku Registracije časa.
 13. Popravljen je bil Izpis pravic skupin v primeru uporabe Lockart offline sistemov.
 14. Zdaj je mogoč neposreden uvoz podatkov iz programa Jantar V7 v novo različico programske opreme Codeks V10.
 15. Popravljene so bile nekatere napake pri uvozu parametrov čitalnikov iz programa Jantar V7 v Codeks V10.

 16. Spremembe REST API
 17. Nekatere spremembe v novi različici vplivajo tudi na uporabo REST klicev:
 18. Zaradi sprememb pri avtentikaciji vpisa, dodan klic "/access/requestlogin" ter spremenjena klica za vpis "/access/login" in "/addons/userlogin" (star način je podprt, dokler se ga ne onemogoči v Nastavitvah v aplikaciji Codeks)
 19. Spremenjen klic "/access/places/changeparent" za spremembo v drevesni strukturi strojne opreme
 20. Ukinjen je bil XML klic "/access/users/getcustomfieldvalues" in dodan nadomesten JSON klic "/Access/Users/GetCustomFields".


Uradna CODEKS V9 različica

Codeks 9.2.12.11063 - 25. 5. 2018

 1. V najnovejši različici programske opreme Codeks V9 so bile dodane nekatere nove funkcije, ki omogočajo skladnost vaših sistemov z določili Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR):
 2. Pri aktivaciji licenc za programsko opremo Codeks je potrebno podati soglasje za uporabo vaših posredovanih kontaktnih podatkov.
 3. Dodana je bila nova funkcija za anonimizacijo uporabnikov v urejevalniku Uporabnikov.
 4. Orodje Codeks Cleaner omogoča popolni in dokončni izbris podatkov uporabnikov, ki so bili izbrisani oz. anonimizirani. 

 5. V kolikor želite več informacij, nam pošljite sporočilo na podpora@jantar.si. Našo politiko ravnanja z osebnimi podatki si lahko ogledate na tej spletni strani.


 6. Splošni popravki
 7. Izboljšano je bilo beleženje urejanja zgodovine delovne obveznosti (User Trace). 


Uradna CODEKS V10 različica

Codeks 10. 0. 6. 11058 - 24. 5. 2018

 1. V najnovejši različici programske opreme Codeks so bile dodane nekatere nove funkcije, ki omogočajo skladnost vaših sistemov z določili Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR):
 2. Pri aktivaciji licenc za programsko opremo Codeks je potrebno podati soglasje za uporabo vaših posredovanih kontaktnih podatkov.
 3. Dodana je bila nova funkcija za anonimizacijo uporabnikov v urejevalniku Uporabnikov.
 4. Orodje Codeks Cleaner omogoča popolni in dokončni izbris podatkov uporabnikov, ki so bili izbrisani oz. anonimizirani. 

 5. V kolikor želite več informacij, nam pošljite sporočilo na podpora@jantar.si. Našo politiko ravnanja z osebnimi podatki si lahko ogledate na tej spletni strani.


 6. Nove funkcije
 7. V urejevalniku Registracije časa je zdaj mogoče izbrati poljubno obdobje za prikaz.
 8. S poročili po meri je zdaj mogoče izpisovati tudi statistične podatke o naročenih in postreženih malicah z dodatkom Codeks Lunch. 
 9. Dodana je bila programska podpora za nov prenosni registrator delovnega časa Regis Z.

 10. Splošni popravki
 11. Popravljen je bil preračun obdobja brez razveljavitve ročnih popravkov, ker je v primeru spremembe na dnevu z nočnim delom, naslednji dan napačno upošteval dogodke nočnega dela.
 12. Popravljeno je bilo filtriranje pri generiranju poročila Številski izpis
 13. Izboljšan je bil uporabniški vmesnik za upravljanje revizij skupin in uporabnikov.
 14. Popravljeno je bilo delovanje funkcionalnosti Import commands
 15. Dodani so bili popravki pri vpisovanju uporabnikov v aplikacijo Codeks s pomočjo Active Directory
 16. Popravljeno je bilo nastavljanje in shranjevanje privzetega urnika skupin v urejevalniku Skupin 


Uradna CODEKS V9 različica

Codeks 9. 2. 10. 10920 - 20. 4. 2018

 1. Splošni popravki
 2. Izboljšano je bilo iskanje skupin pri dodeljevanju skupin uporabniku v urejevalniku Uporabnikov.
 3. Dodana je bila programska podpora za novo strojno opremo Populus K, Populus O in Populus X.
 4. Dodano je bilo prevajanje imen dogodkov v urejevalniku Dogodkov ter v tabeli Vrsta dogodka v urejevalniku Poročil.
 5. Popravljeni in izboljšani sta bili poročili Izpis napak vhoda in izhoda ter Številski izpis.
 6. Popravljeno je bilo preračunavanje obdobja brez razveljavitve ročnih popravkov v primeru nočnega dela.
 7. Popravljeno je bilo delovanje Zahtev za izredni prenos salda.
 8. Popravljeno je bilo naročanje in prikazovanje naročenih malic za dodatek Codeks Lunch


Uradna CODEKS V10 različica

Codeks 10. 0. 2. 10906 - 10. 4. 2018

 1. Nove funkcije
 2. Dodana je bila možnost iskanja skupin v spustnem seznamu pri dodeljevanjeu skupin uporabniku v urejevalniku Uporabnikov.
 3. Dodana je bila programska podpora za novo strojno opremo Populus K, Populus O in Populus X.
 4. Dodano je bilo prevajanje imem dogodkov v urejevalniku Dogodkov ter v tabeli Vrsta dogodka v urejevalniku Poročil.

 5. Splošni popravki
 6. Popravljen in izboljšan je bil Izpis napak vhoda in izhoda
 7. Popravljeno je bilo delovanje Zahtev za izredni prenos salda.
 8. Narejenih je bilo več splošnih izboljšav uporabniškega vmesnika. IZDAJA NOVE GENERACIJE PROGRAMSKE OPREME

Codeks V10 - 1. 3. 2018

Novosti v novi različici Codeks V10:

 1. Posodobljen dizajn aplikacije z lažjo navigacijo med različnimi urejevalniki.
 2. Časovnica za preglednejši prikaz registriranih časovnih intervalov v urejevalniku Registracije časa.
 3. Možnost dodeljevanja več skupin za registracijo časa istemu uporabniku poenostavi kreiranje urnikov in skupin za zaposlene, ki delajo na različnih lokacijah in uporabljajo različne urnike.
 4. Revizije uporabnikov in skupin, ki omogočajo arhiviranje zgodovine pravic za registracijo časa in kontrolo pristopa ter napredne možnosti spreminjanja pravic uporabnikov v prihodnosti.
 5. Novi razširitveni moduli in dodatne aplikacije, npr. Codeks Lunch in Codeks Rezervacije.Codeks 9. 2. 8. 10713 - 28. 2. 2018

 1. Nove funkcije
 2. Uporabnikom, ki imajo omogočen pregled registracije časa, je sedaj omogočen tudi pregled registriranih dogodkov v urejevalniku Registracije časa
 3. Dodan je bil nov način iskanja in filtriranja glede na koren besede. V splošnih progranskih nastavitvah aplikacije Codeks se nova funkcionalnost lahko vklopi z nastavitvijo Pri iskanju v tabeli uporabnikov vrednosti primerjaj od začetka besede.

 4. Splošni popravki
 5. Popravljen je bil preračun prevozov v primerih večjega števila vhodov in izhodov v Registraciji časa.
 6. Izboljšan je bil prikaz drevesne strukture v urejevalniku Organizacije podjetja
 7. Dodana je bila nova nastavitev beleženja časovnih razrezov. Z vključitvijo nastavitve Zahtevan odstotek prisotnosti za časovni razrez se računa iz delovne obveznosti se zahtevan odstotek prisotnosti za časovne razreze preračunava glede na dnevno delovno obveznost (nastavitev omogoča kompatibilnost s programom Jantar V7). 
 8. Popravljeno je bilo shranjevanje dodeljenih koledarjev za registracijo časa za uporabnike. Pri urejanju zgodovine delovne obveznosti se podatek o dodeljenem koledarju zapiše tudi v nastavitve uporabnika. 

S koncem februarja 2018 zaključujemo razvoj programske opreme Codeks V9, zato je to zadnja različica, v kateri so še dodane nove funkcionalnosti. V bodočnosti bodo za Codeks V9 izdani samo še najnujnejši sistemski popravki.

 

Codeks 9. 2. 6. 10472 - 15. 1. 2018

 1. FrontDesk
 2. V nastavitvah glavne aplikacije Codeks (Nastavitve - Nastavitve) lahko časovno omejite zgodovino obiskovalcev, ki se lahko prikazuje in izpisuje v dodatku FrontDesk.
 3. Dodana je bila možnost urejanja obstoječega obiskovalca. Receptor lahko podatke aktivnega obiskovalca zdaj enostavno uredi s priklicem okna za urejanje obiskovalca. 
 4. Nova funkcija Vračilo kartice omogoča lažje odstranjevanje večjega števila obiskovalcev iz sistema. Z uporabo namiznega USB čitalnika receptor lahko iz sistema naenkrat odstrani več obiskovalcev (oz. njihovih kartic).

 5. Splošni popravki
 6. Popravljen je bil preračun statistik za zadnji dan meseca v Registraciji časa (npr. dopustov, malic, prevozov ...).
 7. S to različico programske opreme so bile odpravljene napake, ki so se pojavljale pri prenosu fonda ur v novo leto.
 8. Popravljen je bil prikaz hierarhije strojne opreme za administratorje z omejenimi pravicami.
 9. Narejene so bile izboljšave uporabniškega vmesnika dodatka Urejevalnika zaslonske tipkovnice.

 

Codeks 9. 2. 4. 10359 - 13. 12. 2017

 1. Nove funkcije
 2. V urejevalniku Skupin je bila dodana nova nastavitev alternativna akcija, ki zunanjim aplikacijam omogoča hitro spreminjanje pravic uporabnika. Z ustreznim REST klicem zunanja aplikacija lahko določi uporabo alternativne akcije na določenih prehodih za posamezne uporabnike. Ta funkcionalnost je mogoča le na kontrolerjih z različico strojno-programske opreme vsaj 9.7.40.
 3. V urejevalniku Registracije časa je zdaj mogoče v nekaterih poročilih in izpisih izpisati tudi stanje fonda ur.
 4. Pri uporabi dodatka Codeks eDovolilnice zdaj ni več potrebno nastavljati privzete lokacije za prevzem dovolilce (v Nastavitvah - Nastavitvah), saj se lokacija določa samodejno v ozadju glede na uporabljen kontroler.
 5. Oblikovano je bilo novo poročilo za Izdajo kartic uporabnikom urejevalniku Uporabniki.

 6. Splošni popravki
 7. Popravljene so bile napake pri filtriranju Tabele uporabnikov.
 8. Popravljen je bil prikaz datuma izpisa pri kreiranju Poročila dopustov v urejevalniku Registracije časa.
 9. Popravljena je bila napaka v prikazu registracije časa za uporabnike, katerih registracija časa je zaključena, a so v času beleženja imeli dodeljene uporabniške izjeme za dostop.
 10. Popravljeno je bilo delovanje možnosti Spremljaj žive dogodke v prikazovalniku Monitor.

 

Codeks 9. 2. 2. 10210 - 8. 11. 2017

 1. Nove funkcije
 2. Dodani sta bili dve novi nastavitvi za omejevanje najdaljšega trajanja intervala v urejevalniku Urnikov. Z nastavitvijo Omeji delovne ure je mogoče omejiti trajanje časovnega intervala na določeno število ur ne glede na dejanski čas, ko uporabnik registrira izhod. Z nastavitvijo Omeji delovne ure na delovno obveznost pa je mogoče omejiti trajanje na število ur dnevne delovne obveznosti ne glede na dejanski čas, ko uporabnik registrira izhod.
 3.  
 4. Za intervale časovnega razreza je bila dodana nova nastavitev Razdeli čas po dnevih, ki ureja štetje delovnih ur glede na dnevno datumsko mejo. Če je nastavitev izključena se čas v časovnem razrezu šteje v dan, v katerem so bile delovne ure začete. Če pa je nastavitev vključena, se čas razdeli po dejanskih dnevih, v katerih so bile opravljene delovne ure.
 5.  
 6. V urejevalniku Registracije časa se ob imenu uporabnika sedaj izpisujejo samo skupine za registracijo časa, saj le te vplivajo na registracijo časa uporabnika, ostali tipi skupin pa pri registraciji časa niso relevantni.
 7.  
 8. V urejevalniku Registracije časa je bil dodan Izpis Largo, ki izpiše statistike po kolonah v prilagojeni obliki za uvoz v sistem Largo.

 9. Splošni popravki
 10. Dodane so bile pravice administratorjem pri prikazu uporabnikov za dodatek Codeks TA Pregled prisotnosti. 
 11. Popravljena je bila napaka pri prikazu ur izrednega prenosa salda v Registraciji časa.
 12. Popravljen je bil napačen prikaz pri izvozu MFERAC.
 13. Odpravljene so bile nepravilnosti pri izvozih ničelnih vrednosti v Poročilih po meri.
 14. Funkcionalnost tipke Prekliči na kontrolerjih za registracijo časa v določenih situacijah ni delovala pravilno. Te težave so bile sedaj odpravljene. 
 15. Dodane in popravljene so bile pravice Front desk administratorjev za dodatek Codeks Front Desk.
 16. Izboljšan je bil izvoz podatkov iz programa Jantar V7. Za izvoz podatkov iz programa Jantar V7 je od zdaj naprej potrebno obvezno uporabiti program IzvozV7.exe verzije 1.3.0.15.

 

Codeks 9. 2. 1. 10091 - 20. 9. 2017

 1. Splošni popravki
 2. Administratorskim uporabnikom v aplikaciji Codeks ni več potrebno dodeljevati gesla za dostop v aplikaciji, če se za vpisovanje v sistem uporablja imenik Active Directory.
 3. Odpravljene so bile nepravilnosti ob izpisovanju Poročil po meri za več uporabnikov hkrati.

 

Codeks 9. 2. 0. 10067 - 12. 9. 2017

 1. Nove funkcije
 2. Dodane so bile nove možnosti za Izpis napak v urejevalniku Registracije časa. Zdaj je možen izpis vrednosti salda zaposlenega na določen dan (Saldo na dan) in izpis števila ur, ki jih je zaposleni dodal saldu v določenem dnevu (Dnevni saldo).
 3. Kadar zaposleni najavlja dopust za naslednje leto, sistem samodejno zazna in označi dneve dopusta s statistiko Lanski dopust.
 4. Sistem zdaj pri beleženju števila dni dopusta, ki ga ima zaposleni še vedno na voljo, upošteva tudi že potrjene najavljene dneve odsotnosti v prihodnosti ter ročno nastavljene dopuste. S tem je zaposlenim preprečeno najavljanje in koriščenje prevelikega števila dni dopusta.
 5. Oblikovan je bil nov pregledovalnik Sledenje sprememb, ki omogoča prikaz vnešenih sprememb v aplikaciji Codeks glede na uporabnika oziroma administratorja.
 6. Dodana je bila nova nastavitev za statistike Štej statistiko kot, ki določa, kam se štejejo ure zabeležene s to statistiko. Ure se lahko štejejo v saldo, nadure ali posebno oblikovan fond ur.
 7. Dodana je bila možnost izpisa uporabniških Kod za izvoz in Zunanjih kod v Izpisu dopustov v urejevalniku Registracije časa.
 8. V Izpisu dopustov je sedaj mogoče prikazati stanje dopusta uporabnikov v urah in minutah.
 9. V Poročilu statistik je sedaj mogoče izpisati tudi Legendo uporabljenih statistik.
 10. Uporabniki, ki imajo omogočen uporabniški dostop v aplikaciji Codeks, se sedaj lahko prijavijo v aplikacijo tako, da se registrirajo na kontrolerju, ki je povezan z računalnikom.
 11. Dodana je bila funkcija, ki omogoča kontrolo nad beleženjem časovnih razrezov nočnega dela v zadnjem dnevu meseca, če je omogočena nastavitev +1 dan (nočno delo).
 12. V registraciji časa je bil dodan nov števec za štetje dni delovne obveznosti. Zdaj je pri uporabi poročil po meri poleg ur delovnih obveznosti mogoče izpisati tudi število dni delovne obveznosti.
 13. Programska oprema Codeks je zdaj na voljo tudi v bolgarskem jeziku.
 14. Dodana je bila nova nastavitev za najdaljše dovoljeno trajanje intervala. Možnost Seštej trajanje do konca intervala omogoča nastavitev trajanja najdlje do nastavljenega končnega časa intervala (nastavitev Do), ne glede na to kdaj uporabnik registrira začetek intervala.
 15. Mogoče je vključiti ali izključiti prikaz seštevka statistik pri izpisu Poročila statistik v urejevalniku Registracije časa.
 16. Zdaj je mogoče v urejevalniku Monitor preveriti status vrat.
 17. V urejevalniku za Markoje so bili dodani štirje sistemski makroji za opozorila o požaru in nedovoljenem posegu v napravo.

 18. Splošni popravki
 19. Odpravljena je bila napaka beleženja statusa uporabnika ob shranjevanju sprememb nastavitev uporabnika.
 20. Posodobljeni in dopolnjeni so bili jazikovni paketi za aplikacijo Codeks.
 21. Odpravljena je bila napaka pri dodeljevanju lastnosti "reader number" ob kreiranju makrojev po meri.
 22. Dodatek Pregled prisotnosti je prikazal nepravilno stanje prisotnosti zaposlenega, če je bil njegov dan v urejevalniku Registracije dela urejen ročno. Napaka je sedaj odpravljena.
 23. Izboljšan je bil proces dodeljevanja pravic administratorjem v urejevalniku Administratorjev.
 24. Optimizirano je bilo pošiljanje makrojev, ki so dodeljeni prehodom v urejevalniku Skupin.
 25. Izboljšan je izvoz delovnih ur za sistem MFERAC.
 26. Popravljena je bila funkcija vnašanja Samodejnih intervalov ob ročnem urejanju dneva v registraciji časa. Ob dodajanju Vhoda in izhoda uporabniku je sedaj možno izbrati ali se dnevu dodajo tudi Samodejni intervali z uporabo funkcije Dodaj samodejne intervale.
 27. Popravljena je bila funkcija Global Anti-Passback. Zdaj se trenutno registrirani dogodki sprejemajo tudi med preračunavanjem starih dogodkov (ob zaključevanju dneva ali izmene). S tem so bile odpravljene morebitne napake v beleženju statusov uporabnikov in poteku poti.
 28. Izboljšano shranjevanje med urejanjem Koledarjev. Shranjevanje vnešenih in spremenjenih podatkov v Koledarjih je zdaj enostavnejše in bolj priročno.
 29. Izboljšana je bila funkcionalnost drag-and-drop za urejanje drevesne strukture v urejevalniku Organizacije podjetja. Urejanje organizacije podjetja je zdaj enostavnejše in natančnejše.

 30. Import GUI
 31. Zdaj je mogoče iz programa V7 v aplikacijo Codeks uvoziti samo lokacije brez strojne opreme ali obratno.

 

Codeks 9. 0. 1. 70 - 29. 5. 2017

 1. Splošno
 2. Izboljšano je bilo iskanje in filtriranje uporabnikov. S klikom na ikono lupe v iskalnih poljih Tabele uporabnikov lahko sedaj izberete točno določen oddelek, skupino ali seznam uporabnikov.
 3. Dodane so bile nove možnosti za filtriranje podatkov v Poljih po meri. Filtriranje v poljih po meri se sedaj lahko omeji le na obstoječe vrednosti, vnešene v polja, kar omogoča hitrejše in natančnejše filtriranje uporabnikov.
 4. Omogočeno je določanje, kateri stolpci podatkov bodo prikazani v Tabeli uporabnikov v urejevalnikih Uporabniki, Skupine in Poročila.
 5. V urejevalniku Nastavitve/Nastavitve je bila dodana nova nastavitev, ki omejuje izbiro imena ročno dodanega oz. popravljenega dnevnega dogodka. Če je nastavitev vklopljena, je pri urejanju dnevnega dogodka prikazan spustni seznam za izbiro imena dogodka, kjer so zbrana vsa dovoljena besedila intervalov. Dovoljena besedila so vsa besedila, ki so vpisana v polju "Besedilo" pri nastavitvah intervalov.
 6. Kontrolerjem je zdaj mogoče poslati samo časovne intervale za dostop. Ta funkcija je lahko zelo uporabna v sistemih s kompleksnimi urniki, ki lahko postanejo preveliki za shranjevanje na starejših kontrolerjih (z V7 protokolom).
 7. Poenostavljena je bila začetna konfiguracija dodatka Codeks Front Desk. Obvezne sistemske skupine in kartice so zdaj dodane samodejno med namestitvijo dodatka.

 8. Poročila
 9. Osnovno postavitev poročil v obliki razpredelnice je zdaj mogoče oblikovati s pomočjo programa za oblikovanje razpredelnic, npr. Microsoft Excel. Tako oblikovana predloga se nato lahko uvozi v urejevalniku Poročil po meri.
 10. Dodano je novo poročilo "Izpis napak vhoda in izhoda" v spustnem seznamu ikone Izpisi dogodkov v urejevalniku Poročil. Novo poročilo izpiše vse uporabnike, ki imajo manjkajoč vhod ali izhod in ki so časovno presegli dovoljeno prisotnost v določeni sobi.
 11. - Največje možno število izpisanih dogodkov za PDF poročila je bilo povečano z 10.000 na 500.000 dogodkov.
 12. - Popravljen je bil izpis poročila za ključarja. Poročilo se zdaj izpisuje pravilno tudi za starejše sisteme nadzora ključev.

 13. Statistike
 14. V urejevalniku Statistik je bila nastavitev "Ne štej v delovno obveznost" nadomeščena z nastavitvijo "Štej v delovno obveznost". Prav tako sta bili dodani dve novi nastavitvi: "Štej v časovni razrez" in "Štej v pripravljenost".

 15. Urniki
 16. Ob dodajanju novega urnika je zdaj mogoče izbrati Tip urnika. Nova nastavitev poenostavlja proces dodajanja novega urnika tako, da filtrira nastavitve, ki jih je potrebno vnesti, glede na namen urnika.
 17. Tipu intervala "Samodejni vnos intervala" sta bili dodani dve novi nastavitvi. Zdaj je mogoče nastaviti, kakšen dnevni seštevek delovnih ur mora biti dosežen, da se omogoči funkcija samodejnega dodajanja intervala.

 18. Registracija časa
 19. V razdelku Podatki za leto v urejevalniku Registracije časa je bila dodana nova nastavitev. Zdaj je mogoče nastaviti tako število nadur, ki jih je možno prenesti iz prejšnjega meseca (Mesečna omejitev prenosa ur), kot tudi največje možno število ur, ki se lahko prenašajo naprej iz vseh predhodnih mesecev (Celotna omejitev prenosa ur).

 20. Strojna oprema
 21. Za kontrolerje za nadzor ključev KeyManager je bila dodana nova nastavitev Čas držanja magneta (sek) v zavihku Časi.
 22. Za kontrolerje je bila dodana nova nastavitev Dogodek stikala na vratih v zavihku Možnosti.

 

Codeks 9. 0. 1. 66 - 17. 3. 2017

 1. Nove funkcije
 2. Omogočeno je določanje, kateri stolpci podatkov bodo prikazani v tabeli uporabnikov v urejevalniku Registracije dela.
 3. V Codeks TA je bilo iskanje po dodatnih poljih omogočeno le administratorjem. Ta funkcija je sedaj omogočena za vse uporabnike.

 1. Splošni popravki
 2. Popravljeno: Pri shranjevanju sprememb za lokacijo se je prekinila povezava s povezanim čitalnikom. Shranjevanje spremeb za lokacijo zdaj deluje pravilno.
 3. Popravljeno: Dovolilnic ni bilo mogoče najaviti ali potrditi, če Codeks zaradi napak e-mail naslova ali problemov s povezavo v mreži ni mogel poslati e-mail obvestila. Dovolilnice so zdaj obravnavane ločeno od pošiljanja e-mail obvestil.
 4. Popravljeno: Novi Spider W5-B pri uporabi USB povezave in V9 komunikacijskega protokola ni komuniciral s kontrolerji. Problem je povzročala premajhna komunikacijska zakasnitev (timeout), ki je zdaj nastavljena na 200 ms.
 5. Popravljeno: V primeru določanja dodatne statistike za obdobje se ure določene s to statistiko niso prištevale v saldo. Saldo se zdaj preračunava pravilno.

 

Codeks 9. 0. 1. 64 - 1. 3. 2017

 1. Splošni popravki
 2. Omogočena možnost dodeljevanja 24-urnega delovnika v Koledarjih.
 3. Odpravljena napaka občasnega skrivanja nekaterih stopenj lokacij v drevesni strukturi v urejevalniku Strojne opreme.
 4. Odpravljeno javljanje XML napak pri dodeljevanju pravic skupinam v brskalniku Internet Explorer 11.
 5. Odpravljeno nepravilno pošiljane podatkov o dodatnih karticah kontrolerjem.

 1. Splošno
 2. OPOZORILO! Nove različice programa Codeks ne omogočajo več pobiranja dogodkov prek V9 komunikacijske linije na kontrolerjih, ki imajo različico strojno-programske opreme starejšo od 9.5.12.
 3. Izboljšan in bolj podroben sistem zapisovanja dnevnika (log).
 4. V primeru uporabe AD (Active Directory) za avtentikacijo uporabnikov, Codeks zdaj zavrne zahteve uporabnika, če je njegova AD prijava neuspešna. Codeks preveri lastno lokalno bazo uporabnikov le v primeru, ko AD baza ni na voljo (to nastavitev bo v stabilni različici programa možno spreminjati).
 5. Omogočena uporaba makrojev, ki so daljši od 65 sekund.
 6. Posodobljena Codeks navodila za uporabo.
 7. Manjši popravki različnih poročil.
 8. Izboljšana avtomatska poročila.
 9. Boljše delovanje zgradbe oddelkov, nova komponenta drevesne strukture.
 10. Privzeta nastavitev za kodiranje znakov je sedaj nastavljena na windows-1250 (nastavitev Kodna tabela datotek, ki se izvažajo v meniju Nastavitve).
 11. Dodano je bilo opozorilo o nujnem varnostnem kopiranju ob začetku nameščanja programske opreme.
 12. Pri nadgradnji na različico Codeks programske opreme z možnostjo več skupin na uporabnika (Multiple Groups) dodatne kartice ohranijo pravice tako za prehode za registracijo časa kot za prehode za dostop.
 13. Codeks nastavitve po meri, kot so na primer nastavitve porta strežnika in uporaba varne komunikacije https, se pri nadgradnji programske opreme sedaj ohranijo.
 14. Omogočeno shranjevanje gesel v prijavnih obrazcih v brskalniku Internet Explorer.
 15. NOVO - Izboljšano in hitrejše delovanje podatkovnih baz, zaradi uvedbe dodatnih indeksov. Popravljeno urejanje kontrolerjev v Codeks TAKit Simple hardware editor.

 1. Uporabniki
 2. Hitrejše odpiranje menijev za Uporabnike v primeru velikih podatkovnih baz, zaradi optimizacije menijev.

 1. Strojna oprema
 2. Dodana je bila nova funkcija, ki omogoča, da administrator izklopi samodejno osveževanje komunikacijskih parametrov, ki se je do sedaj izvedlo ob vsakem shranjevanju sprememb nastavitev strojne opreme. Samodejno osveževanje se izklopi s klikom na ikono Samodejno osveževanje komunikacije. Osveževanje komunikacije lahko uporabnik sedaj izvede enkrat, s klikom na ikono Osveži komunikacijo, ko zaključi z vnosom sprememb.
 3. Dodana možnost nastavitve ure na kontrolerju v Konfiguraciji kontrolerja znotraj aplikacije Codeks.
 4. Izboljšana konfiguracija relejskih kontrolerjev. Relejski kontrolerji so zdaj obravnavani kot prehodi, za katere je možno urejati dostop s pravicami skupin in uporabnikov.
 5. NOVO - Drevesna struktura strojne opreme se avtomatsko razvršča:
  1. Komunikacijske linije so razvrščene po abecedi.
  2. Kontrolerji so razvrščeni glede na naslov kontrolerja.
  3. Čitalniki so razvrščeni glede na številko čitalnika.

 1. eDovolilnice
 2. Uporabnik, ki za drugega uporabnika najavlja dovolilnico, je sedaj lahko dodan kot dodatni naslovnik za obveščanje.

 1. Registracija časa
 2. Dodani možnosti izklopa izpisa statistik in časovnih razrezov v Poročilu v urejevalniku Registracije časa.
 3. Dodani dve novi obliki izvoza statistik po kolonah:
  1. Izvoz statistik po kolonah po urah in minutah.
  2. Skrajšan izvoz statistik po kolonah po urah.
 4. Izboljšano in hitrejše preračunavanje dogodkov.
 5. Popravljena napaka preskakovanja izbranega obdobja na trenutni mesec.
 6. Odpravljene težave preračunavanja dneva in shranjevanja ročnih sprememb pri uporabi ORACLE baze.
 7. Odpravljena napaka zaklepanja podatkovne baze ob uporabi gumba Prekliči na kontrolerjih.
 8. Odpravljena napaka pri preračunu registracije dela ob vnosu ročih popravkov za 24-urni delavnik.

 1. TA urejevalnik poročil po meri
 2. Odpravljena napaka onemogočenega izpisa podatkov o uporabniku (ExportUserHeaders).
 3. Dodana nova funkcija ExportPageHeaders za poročila v obliki razpredelnic (ExportFormat=Spreadsheet), ki doda glavo dokumenta natisnjenemu poročilu ali izvoženem PDF dokumentu.

 1. Uvoz podatkov iz programa Jantar V7 v Codeks
 2. Izboljšan izvoz podatkov iz podatkovne baze programa Jantar V7: omogočen prenos koledarjev.

 

Codeks 9. 0. 1. 62  -  9. 12. 2016

 1. Popravki
 2. Zaokroževanje salda ur v report generatorju je izpisalo minute
 3. V koledarjih je možno vpisati 24 urno delovno obveznost
 4. SQLite knjižnica je zamenjana, ker je prejšnja potrebovala zunanje knijžnice
 5. Uvoz skupin iz V7 prilagojen novim možnostim z več skupinami
 6. Popravljena napaka pri izračunu malic v nekaterih situacijah
 7. Popravljena zaustavitev strežnika, če je bilo samodejno poročilo napačno nastavljeno

 

Codeks 9. 0. 1. 60  -  29. 11 .2016

 1. --- OPOZORILO za prehod na nove skupine! ---
 2. Od Codeks verzije 9.0.1.58 naprej, je možno uporabnike dodeliti v več skupin za pristop hkrati. Zaradi obsežnih sprememb je treba pred nadgradnjo obvezno narediti varnostno kopijo podatkov, tako baze kot tudi mape, kjer je nameščen Codeks. Po namestitvi nove verzije ni možen povratek na predhodno verzijo Codeks-a.
 3.  
 4. Splošni tip skupine, v kateri je bilo možno nastaviti pravice na vseh prehodih, je sedaj zamenjalo več tipov skupin v katerih je možno nastaviti pravice samo na določenih tipih prehodov glede na tip izbrane skupine.

 5. Types of groups are
  1. skupina za registracijo časa v kateri se lahko nastavi pravice na prehodih za registracijo časa, uporabnik je lahko v eni sami skupini za registracijo časa naenkrat,
  2. skupina za ključarja v kateri se lahko nastavi pravice na prehodih za dostop in so povezani čitalniki povezani na kontroler za ključarja,
  3. skupina za relejski kontroler v kateri se lahko nastavi pravice na prehodih za dostop in so povezani čitalniki povezani na relejski kontroler,
  4. skupina za dostop v kateri se lahko nastavi pravice na prehodih za dostop, ki ne spadajo v drug tip skupine,
  5. skupina za FrontDesk obiskovalce je ostala nespremenjena in se lahko nastavi pravice na vseh prehodih.

  Pojavno okno za nastavitev uporabnikovih pravic je bilo odstranjeno. Vse pravice za uporabnike je sedaj možno nastaviti v skupinah z izbiro uporabnika. Pravic za uporabnike ni možno nastaviti na prehodih za registracijo časa.

  V zgodovini delovne obveznosti je možno izbrati le skupine za registracijo časa, na dodatnih karticah uporabnika pa je možno izbirati le skupine za dostop, ključarja in relejske kontrolerje.

  Vrstni red skupin na uporabniku je pomemben, če je v dveh skupinah uporabnika na istem prehodu nastavljena pravica. V tem primeru se upošteva nastavitev v skupini, ki je višje v seznamu skupin na uporabniku.

  Ob namestitvi nove verzije Codeks-a na obstoječe sisteme, se trenutne splošne skupine samodejno razcepijo na več skupin različnih tipov. Na primer, iz splošne skupine "Gibljivo" se ustvarijo skupina za registracijo časa "Gibljivo", skupina za dostop "Gibljivo AC", skupina za ključarja "Gibljivo KM" in skupina za relejski kontroler "Gibljivo RC".

 1. Novosti
 2. Dodana izbira več skupin na uporabnika, da se lažje nastavi pravice za dostop
 3. Paralelizacija (pohitritev)
 4. Možnost uporabe HTTPS za komunikiacijo z brskalniki klientov
 5. Možnost uporabe lastnega ključa za šifriranje V9 komunikacije s kontrolerji
 6. Možnost Push komunikacije s kontrolerji, za drastično zmanjšanje količine prometa v omrežju (samo novejši kontrolerji z lastno mrežo)
 7. Lunch
 8. Dodana nastavitev ali se prikaže uporabniška koda in PIN
 9. Dodano obvestilo in zvok ob dogodku (odvisno od nastavitev na dogodku), kadar je brskalnik minimiziran oz. je uporabnik na drugem tab-u
 10. Dodan prikaz datuma aktivacije licence ob stanje "Aktivirano". Npr. Aktivirano: Da - DD.MM.YYYY HH:MM
 11. Dodano filtriranje na obrazcu za izpis dogodkov
 12. Dodan fokus na vnosno polje ob dodajanju dodatne kartice uporabniku
 13. Dodana nastavitev za izbiro komunikacijskega kanala pri kontrolerjih
 14. Dodana opcija zaokroževanja intervalov na minute
 15. Dodana nova zaslonska ločljivost 400x240
 16. Onemogočanje pridobivanja datotek, do katerih uporabnik nima pravice
 17. Dodana možnost spreminjanja širine stolpcev prikaznim tabelam
 18. Ob odstranitvi kartice na prehodu se sedaj samodejno pošlje nove pravice na kontrolerje
 19. Dodani slovenski, hrvaški in madžarski prazniki do leta 2030
 20. Dodatne nastavitve pri dodajanju čitalnikov, kar olajša delo pri dodajanju strojne opreme
 21. Dodana možnost uporabe vseh 16 izhodov na V9 kontrolerjih, ki imajo toliko fizičnih izhodov
 22. Dodano pošiljanje tipke na intervalih in dodatni akciji (firmware 9.7.7+)
 23. Dodana nastavitev za makro ob IO resetu
 24. Dodana podpora za nove naprave RegisF, RegisH, RegisS, SpiderV9
 25. Dodan naslov kontrolerja v iskanje protokolnih čitalnikov za iskanje po večih kontrolerjih na istem RS-485 vodilu

 1. Registracija časa
 2. Super admin lahko preračuna statistike na zaklenjenem obdobju, če ima za to dovoljenje
 3. Dodana možnost, da se delovno obveznost pokrije z izbrano statistiko

 1. FrontDesk
 2. Ob dodajanju obiskovalcev se sedaj samodokončanje predlaga tudi po številki dokumenta

 1. Poročila
 2. Dodano filtriranje dogodkov po uri
 3. Dodan številski izpis
 4. Dodana izbira formata pri generiranju poročila obiskovalcev
 5. Dodana izbira formata pri poročilu pregleda najav dnevnih odsotnosti ter čakajočih dovolilnic
 6. Dodana možnost vključitve predvidevanja delovnih dni do konca obdobja pri poročilu
 7. Dodan skupen saldo v statistics report

 1. Poročila po meri
 2. Dodana opcija ExportStatsIntervals, za izpis obdobja, ko je bila statistika nastavljena v eni vrstic
 3. Dodan parameter COUNTOF[stat] v formule Za izračun statistik, kjer je potrebno pomnožiti število dni statistike s konstantno vrednostjo
 4. For calculating statistics, where number of days needs to be multiplied with a constant value
 5. Dodani možnosti izpisa SaldoTotal (RČ - Saldo) in PeriodPlus (RČ - Prenos iz prejšnjega obdobja)
 6. Dodana možnost zaokroževanja ur: HOURS_ROUND(15) zaokroži minute pod 16 na 0 ur, minute od 16 do 45 na 0.5 ure, minute od 46 do 59 na 1 uro

 1. Izvoz
 2. Možnost izvoza v BAAN obliki

 1. Uvoz
 2. Pri lokaciji se prenese podatek ali je za registracijo
 3. Dodana možnost uvoza in posodobitve izvozne številke
 4. Dodana možnost uporabe kode iz V7 za zunanjo kodo pri uvozu iz XML
 5. Dodana možnost pri uvozu in posodobitvi uporabnikov preko XML ali CSV za nastavitev negativnega prenosa in omejitev mesečnega prenosa ur

 1. Popravki
 2. Možnosti statistike sedaj vezane na licenco
 3. Popravljeno urejanje skupin, da se sedaj prikažejo možnosti za izbrani element (za osebo ali za skupino)
 4. Administrator sedaj lahko vidi in nastavlja samo tiste kartice za obiskovalce, za katere ima pravico na oddelku
 5. Uporabniku se ni prikazal gumb za Registracijo časa v primeru da ni imel lastnega pregleda, imel pa je pregled oddelka
 6. Odpravljena izjema ob brisanju urnika
 7. Popravljeno napačno zapisovanje dopustov
 8. Odpravljeno podvajanje dodatnih iskalnih polj v primeru urejanja ali dodajanja uporabnikov
 9. Popravljeno filtriranje uporabnikov, ki je izpisalo dodatne uporabnike pri iskanju po oddelkih
 10. Popravljena najava dovolilnic, da se ob spremembi osebe, za katero se najavlja, osvežita naslovnika
 11. Popravljen izračun statistik za obdobje med meseci
 12. Popravljeno shranjevanje izbranega obdobja (Ob shranjevanju mesečnega salda je uporabljen dopust v minutah je preračunal v dni)
 13. Odpravljeno podvajanje parametrov pri dodajanju strojne opreme preko čarovnika
 14. Odpravljena težava izginjanja filtrirnih polj v primeru da ni izpisanih dogodkov
 15. Popravljeno prikazovanje spustnih seznamov intervalov in statistik v brskalniku Google Chrome
 16. Popravljeno, da se pri global anti-passback-u ne upošteva dogodkov iz kontrolerjev, ki nimajo omogočene te funkcije, ker pride do nepravilnega stanja pri uporabi kartice na takem kontrolerju
 17. Popravljena vrednost in tip parametra pri dodajanju in urejanju skupine
 18. Popravljeno pošiljenje slike ozadja za zaslonsko ločljivost 1024x600
 19. Odstranjeno prikazovanje predhodno izbranih pravic kadar ni skupin ali uporabnikov
 20. Odpravljena napaka pri iskanju kontrolerjev v strojni opremi
 21. Popravljeno urejanje kontrolerja, da se pod ime naloži ime in ne tip
 22. Popravljeno, da ne omogoči dodajanja izjem na TA lokacije po shranjevanju ostalih izjem na uporabniku
 23. Popravljen odgovor strežnika, da ne vsebuje podatka o licencah, serijskih in nastavitvah v primeru neuspešnega poskusa prijave
 24. Popravljen prikaz oddelkov v organizaciji podjetja po spremembi organizacije
 25. Popravljen prikaz strani administratorju, da preverja, če ima dostop do podmenijev
 26. Popravljena vezava kontrolerja na izbrano lokacijo v primeru dodajanja s čarovnikov
 27. Popravljen prikaz potrditvenega polja pri dodajanju kontrolerja v brskalniku Google Chrome
 28. Popravljeno dodajanje prehoda na prehod, da doda na korenjski nivo
 29. Popravljen opis časovnih intervalov
 30. Popravljen opis TA ključa
 31. Odpravljena napaka pri filtriranju po kartici v primeru MySql baze
 32. Popravljeno dodajanje komunikacijske linije, da ime ne more biti prazno
 33. Popravljeno dodajanje strojne opreme ob dodajanju večjega števila čitalnikov in prehodov
 34. Odpravljeno podvojeno nalaganje parametrov naprav pri dvojnem kliku
 35. Odpravljeno kopičenje dogodkov v klientu, ker je s časom upočasnilo delo s strojno opremo, če se stran ni ponovno naložila
 36. Odpravljeno podvajanje uporabnikov, skupin in dodatnih kartic v primeru večih pravic na istem oddelku
 37. Popravljen prevod tipa dogodka na FrontDesk
 38. Popravljeno napačno prikazovanje in shranjevanje številk čitalnikov nad 10, da se sedaj prikaže in shrani vseh 30 možnih številk
 39. Popravljeno pošiljanje nastavitev na kontrolerje v primeru da je čitalnikov več kot 10
 40. Odpravljene težave pri nadgradnji nekaterih kontrolerjev na verzije od 9.7.0 naprej

 1. Uvoz
 2. Popravlena nastavitev "V uporabi" po uvozu kontrolerja
 3. Odpravljena napaka Foreign key violation pri uvozu intervalov
 4. Odpravljena napaka v primeru da statistika nima imena ikone
 5. Odpravljena napaka pri posodobitvi uporabnika z uvozom

 1. Spremembe
 2. Onemogočene animacije zaradi upočasnitve izrisa v brskalniku
 3. Privzeto izključen piskač na PopulusV9, PopulusV9Lift, PopulusV9Slimline, SpiderV9 in Trigger
 4. Odstranjena možnost dodajanja, urejanja, brisanja in prestavljanja lokacije na Tlorisih, Monitorju, Poročilih
 5. Gumb za dodajanje skupin in oddelkov pri dodajanju uporabnika se sedaj skrije v primeru, da administrator nima pravic do njih
 6. Razširjena širina stolpca za številko kartice in čas dogodka v monitorju
 7. Removed button for export on leave announce and permits overview because report has the option of "csv" format
 8. Kontrolerjem v strojni opremi odvzeta možnost nastavljanja prehodov kot lokacijo
 9. Celotno ime oddelka se sedaj krajša iz leve, če je predolgo
 10. Prilagojene privzete nastavitve kontrolerjev, da kažejo pravilno število izhodov
 11. Spremenjen tip kontrolerja iz PopulusV9Lift v PopulusV9Relay

 1. Poročila
 2. Poročila prestavljena na novo komponento
 3. Združene ikone za Izpis dogodkov, Izpis sistemskih dogodkov, Izpis prvi/zadnji, Številski izpis v spustni seznam Izpisi dogodkov
 4. Združene ikone za Izpis uporabnikov, Izpis uporabniških pravic, Izpis pravic skupin v spustni seznam Izpisi uporabnikov
 5. Ime generirane datoteke "Poročilo napak" spremenjeno v "Poročilo

 1. Izvoz
 2. Spremenjeno poimenovanje datoteke v primeru izvoza urnikov, intervalov in statistik iz "TAStatisticsExport" v "TATimetablesIntervalsStatisticsExport"

 1. Uvoz
 2. Čitalnik se sedaj poveže s pravilnimi vrati, ne več po zaporedni številki