Codeks TA Kit

Registracija delovnega časa za mala podjetja

Codeks TA Kit je sestavni del kompletov za registracijo delovnega časa, namenjenih manjšim uporabnikom z manj zahtevnimi urniki dela. Spodaj je na kratko predstavljena programska oprema Codeks TA-Kit, vec o samih kompletih za mala podjetja pa si lahko preberete na naši spletni strani evidencadelovnegacasa.si.Prednosti in lastnosti CODEKS TA-KIT aplikacije

Omogoca beleženje rednega dela, službenih, privatnih in izrednih izhodov, nadur, vseh vrst standardnih odsotnosti (redni in izredni dopust, bolniška odsotnost, odsotnost zaradi darovanja krvi, odsotnost zaradi nege otroka, porodniški dopust,starševski dopust itd.)
Podpira fiksne in gibljive urnike dela brez zaokroževanja ur.
Možnost nastavitve tri izmenskega dela.
Izracun pripadajocih števil nadomestil za malico in prevozov na delo.
Podpira zajem podatkov iz vec tock oz. lokacij za evidentiranje delovnega časa (npr. vec vhodov v podjetje ali vec poslovnih enot).
Dela prosti dnevi zaradi državnih praznikov so že vneseni.
Za vnos manjkajocih (zaposleni npr. pozabi evidentirati prihod na delo ali odhod iz dela, vnos bolniških odsotnosti, dopustov) in popravljanje napacno zabeleženih podatkov skrbi skrbnik (administrator) sistema – vse rocne korekcije podatkov so jasno oznacene v izpisih porocil na ekranu ali tiskalniku.
Zaposleni lahko preko brskalnika pregledujejo lastne zapise iz evidence delovnega časa (ce imajo dovoljenje).
Možnost razširitve funkcionalnosti s programskimi moduli za hiter pregled prisotnosti (Codeks Pregled prisotnosi), integracijo IP kamer za preprecevanje zlorab (Codeks IP Kamera) ter najava dopusta (Codeks TA najava dopusta).
V primeru, da se zahteve narocnika scasoma povecajo, je možna tudi kasnejša enostavna nadgradnja na program za evidenco delovnega časa in kontrolo pristopa Codeks TA, ki je namenjen uporabnikom z vecjimi zahtevami (Codeks TA-UPG).
KOMPLETI ZA MALA PODJETJA
Ker v vecini mala podjetja nimajo zapletenih urnikov in ne potrebujejo napredne registracije delovnega časa, smo pripravi tri komplete, ki so cenovno dostopni prav za vse. Podrobnosti o naših kompletih si lahko pogledate na spletni strani EVIDENCA.

 

Slike uporabniškega vmesnika CODEKS TA-KIT aplikacije

Glavno okno, kjer so vidni vsi trenutni dogodki

Glavno okno

 

Urejevalnik uporabnikov

Urejevalnik uporabnikov

 

Urejevalnik urnikov

Urejevalnik urnikov

 

Urejevalnik registracije casa

Urejevalnik registracije casa