Codeks TA

Programska oprema za registracijo casa in pristopno kontrolo

Codeks TA je programska oprema za napredno registracijo casa in pristopno kontrolo, ki temelji na spletnih tehnologijah. Dostop do aplikacije je možen preko spletnega brskalnika (Internet Explorer, Firefox ali Chrome). Codeks TA omogoca administratorjem popoln pregled nad delovnim casom zaposlenih, nad dopusti, bolniškimi odsotnostmi, materiskimi ali študijskimi dopusti itd. Z dodatnim modulom Codeks TA aplikacija omogoca tudi pošiljanje zahtevkov zaposlenih za dopuste ali druge odsotnosti. Skrbniki lahko ustanovijo svoje urnike, v katerih lahko delavci pridejo ali odidejo iz dela ali le dostopajo do dolocene lokacije. Codeks TA je v parvzaprav kombinacija Codeks AC in Codeks TA-Kit programske opreme z naprednimi funkcijami za registracijo delovnega časa.Prednosti in lastnosti CODEKS TA aplikacije

Polno funkcionalna, zelo zanesljiva in stroškovno dostopna programska oprema.
Spremlja vec komunikacijskih linij.
Neomejeno število uporabnikov.
Neomejeno število lokacij.
Nadzor in krmiljenje vec pristopnih kontrolerjev.
Neomejeno število urnikov za registracijo casa in pristopno kontrolo.
Razporejanje uporabnikov v skupine.
Vec skrbnikov sistema.
Možnost omejevanja pravic administratorjev.
Beleženje dejavnosti administratorjev ter izpis v porocilu.
Urejanje makro ukazov.
Ustvarjanje koledarjev za zaposlene z razlicnimi delovnimi izmenami.
Ustvarjanje novih statistik,ki so potrebne za izracune v programih plac.
Dostop do vseh parametrov strojne opreme.
Napredne nastavitve, npr. podaljšanje odpiralnih casov za uporabnike s posebnimi potrebami.
Podatke zaposlenih lahko neposredno vnesete ali uvozite iz Active Directory-ja.
Uporabnikom lahko dolocite vec kartic/pinov.
Pregled živih dogodkov (monitor).
Uvoz imen uporabnikov iz .csv ali Excell datoteke.
Zgodovina dogodkov.
Filtriranje preteklih dogodkov in izpis porocil.
Vec porocil, npr. izpis pravic uporabnikov, izpis vseh dogodkov, sistemskih dogodkov ...
Podpira fiksne in gibljive urnike dela. Možno zaokroževanje ur.
Omogoca beleženje rednega dela, službenih, privatnih in izrednih izhodov, nadur, vseh vrst standardnih odsotnosti (redni in izredni dopust, bolniška odsotnost, odsotnost zaradi darovanja krvi, odsotnost zaradi nege otroka, porodniški dopust,starševski dopust itd.)
Izracun pripadajocih števil nadomestil za malico in prevozov na delo.
Podpira zajem podatkov iz vec tock oz. lokacij za evidentiranje delovnega časa (npr. vec vhodov v podjetje ali vec poslovnih enot).
Za vnos manjkajocih (zaposleni npr. pozabi evidentirati prihod na delo ali odhod iz dela, vnos bolniških odsotnosti, dopustov) in popravljanje napacno zabeleženih podatkov skrbi skrbnik (administrator) sistema – vse rocne korekcije podatkov so jasno oznacene v izpisih porocil na ekranu ali tiskalniku.
Zaposleni lahko preko brskalnika pregledujejo lastne zapise iz evidence delovnega časa (ce imajo dovoljenje).
Možnost nadgradnje z moduli in dodatki (IP Kamera, Tlorisi, FrontDesk - Recepcija, ...).
Jezik se lahko spreminja glede na skrbnika sistema.

Slike vmesnika

Slike uporabniškega vmesnika CODEKS TA aplikacije

Glavni meni

Glavni meni

 

?ivi dogodki v monitorju

Monitor

 

Monitor porocila

Monitor porocila

 

Urejevanik registracije casa

TA urejevalnik

 

Porocilo za obdobje prikazuje porocilo ur glede na statistiko, in sicer prikaže vse ure, ki so oznacene z doloceno statistiko in število pojavljanj posamezne statistike. Spodnji dve vrstici v izpisu pri posameznem uporabniku (svetlo-siva barva pisave) prikazujeta povzetke podatkov za obdobje izpisa. V tem izpisu so podatki, ki so potrebni za mesecni obracun. Vidna je celotna registracija uporabnika, registrirane ure v razlicnih statistikah, zamude itd.

Porocilo za obdobje

 

Porocilo vsebuje vse prihode in izhode v izbranem obdobju, statistike dogodkovnih skupin, popravljene ure, nadure, saldo, stanje dopustov, ...

Porocilo

 

Porocilo statistik za obdobje prikazuje statistike za posamezen dan v obdobju. Ta izpis je uporaben za vizualni pregled casovne registracije za en mesec. Poleg tega lahko preverimo, ce ima vec uporabnikov dopust na isti datum.

Porocilo statistik

 

V Nastavitvah lahko delate z Administratorji, Makroji, Števci, Skupinamin funkcij, Dogodki, programskimi Nastavitevami, Prazniki in Organizacijo podjetja.

Nastavitve

Pomoc uporabnikom


JANTAR FORUM

Potrebujete pomoc pri delu s programom? Poglejte na naš Jantar Forum, kjer se nahaja vsa dokumentacija za delo s programom. V kolikor ne najdete rešitve za vašo težavo, se obrnite na našo podporo.