Codeks TA

Programska oprema za registracijo časa in pristopno kontrolo

Codeks TA je programska oprema za napredno registracijo časa in pristopno kontrolo, ki temelji na spletnih tehnologijah. Dostop do aplikacije je možen preko spletnega brskalnika (Internet Explorer, Firefox ali Chrome). Codeks TA omogoča administratorjem popoln pregled nad delovnim časom zaposlenih, nad dopusti, bolniškimi odsotnostmi, materiskimi ali študijskimi dopusti itd. Z dodatnim modulom Codeks TA aplikacija omogoča tudi pošiljanje zahtevkov zaposlenih za dopuste ali druge odsotnosti. Skrbniki lahko ustanovijo svoje urnike, v katerih lahko delavci pridejo ali odidejo iz dela ali le dostopajo do določene lokacije. Codeks TA je v parvzaprav kombinacija Codeks AC in Codeks TA-Kit programske opreme z naprednimi funkcijami za registracijo delovnega časa.


CodeksTASoftware


Prednosti in lastnosti CODEKS TA aplikacije

Polno funkcionalna, zelo zanesljiva in stroškovno dostopna programska oprema.
Spremlja več komunikacijskih linij.
Neomejeno število uporabnikov.
Neomejeno število lokacij.
Nadzor in krmiljenje več pristopnih kontrolerjev.
Neomejeno število urnikov za registracijo časa in pristopno kontrolo.
Razporejanje uporabnikov v skupine.
Več skrbnikov sistema.
Možnost omejevanja pravic administratorjev.
Beleženje dejavnosti administratorjev ter izpis v poročilu.
Urejanje makro ukazov.
Ustvarjanje koledarjev za zaposlene z različnimi delovnimi izmenami.
Ustvarjanje novih statistik,ki so potrebne za izračune v programih plač.
Dostop do vseh parametrov strojne opreme.
Napredne nastavitve, npr. podaljšanje odpiralnih časov za uporabnike s posebnimi potrebami.
Podatke zaposlenih lahko neposredno vnesete ali uvozite iz Active Directory-ja.
Uporabnikom lahko določite več kartic/pinov.
Pregled živih dogodkov (monitor).
Uvoz imen uporabnikov iz .csv ali Excell datoteke.
Zgodovina dogodkov.
Filtriranje preteklih dogodkov in izpis poročil.
Več poročil, npr. izpis pravic uporabnikov, izpis vseh dogodkov, sistemskih dogodkov ...
Podpira fiksne in gibljive urnike dela. Možno zaokroževanje ur.
Omogoča beleženje rednega dela, službenih, privatnih in izrednih izhodov, nadur, vseh vrst standardnih odsotnosti (redni in izredni dopust, bolniška odsotnost, odsotnost zaradi darovanja krvi, odsotnost zaradi nege otroka, porodniški dopust,starševski dopust itd.)
Izračun pripadajočih števil nadomestil za malico in prevozov na delo.
Podpira zajem podatkov iz več točk oz. lokacij za evidentiranje delovnega časa (npr. več vhodov v podjetje ali več poslovnih enot).
Za vnos manjkajočih (zaposleni npr. pozabi evidentirati prihod na delo ali odhod iz dela, vnos bolniških odsotnosti, dopustov) in popravljanje napačno zabeleženih podatkov skrbi skrbnik (administrator) sistema – vse ročne korekcije podatkov so jasno označene v izpisih poročil na ekranu ali tiskalniku.
Zaposleni lahko preko brskalnika pregledujejo lastne zapise iz evidence delovnega časa (če imajo dovoljenje).
Možnost nadgradnje z moduli in dodatki (IP Kamera, Tlorisi, FrontDesk - Recepcija, ...).
Jezik se lahko spreminja glede na skrbnika sistema.

Slike vmesnika

Slike uporabniškega vmesnika CODEKS TA aplikacije

Glavni meni

Glavni meni

 

Živi dogodki v monitorju

Monitor

 

Monitor poročila

Monitor porocila

 

Urejevanik registracije časa

TA urejevalnik

 

Poročilo za obdobje prikazuje poročilo ur glede na statistiko, in sicer prikaže vse ure, ki so označene z določeno statistiko in število pojavljanj posamezne statistike. Spodnji dve vrstici v izpisu pri posameznem uporabniku (svetlo-siva barva pisave) prikazujeta povzetke podatkov za obdobje izpisa. V tem izpisu so podatki, ki so potrebni za mesečni obračun. Vidna je celotna registracija uporabnika, registrirane ure v različnih statistikah, zamude itd.

Porocilo za obdobje

 

Poročilo vsebuje vse prihode in izhode v izbranem obdobju, statistike dogodkovnih skupin, popravljene ure, nadure, saldo, stanje dopustov, ...

Porocilo

 

Poročilo statistik za obdobje prikazuje statistike za posamezen dan v obdobju. Ta izpis je uporaben za vizualni pregled časovne registracije za en mesec. Poleg tega lahko preverimo, če ima več uporabnikov dopust na isti datum.

Porocilo statistik

 

V Nastavitvah lahko delate z Administratorji, Makroji, Števci, Skupinamin funkcij, Dogodki, programskimi Nastavitevami, Prazniki in Organizacijo podjetja.

Nastavitve

Pomoč uporabnikom


JANTAR FORUM

Potrebujete pomoč pri delu s programom? Poglejte na naš Jantar Forum, kjer se nahaja vsa dokumentacija za delo s programom. V kolikor ne najdete rešitve za vašo težavo, se obrnite na našo podporo.