Registracija delovnega časa

V kombinaciji z dobro organizacijo dela in stimulativnim nagrajevanjem lahko evidenca delovnega časa podjetju prinese izdatne prihranke, obenem pa tudi izboljša upravljanje s človeškimi viri

Regis

Namen evidence delovnega časa je natančno beleženje prihodov zaposlenih na delo oz. njihovih odhodov z dela, porabljen čas za malico, trajanje odsotnosti zaradi službenih ali privatnih zadev, zamude, prezgodnje odhode z dela, koriščenje ur, dopustov, bolniško odsotnost itd.  V kombinaciji z dobro organizacijo dela in stimulativnim nagrajevanjem lahko evidenca delovnega časa podjetju prinese izdatne prihranke, obenem pa tudi izboljša upravljanje s človeškimi viri.

Želja po izboljševanju organizacije delovnega procesa in zmanjševanju stroškov dela navaja podjetja, tako velika kot zelo majhna, v uvajanje sistemov za registracijo delovnega časa. V primerih, ko podjetje že uporablja sistem kontrole pristopa, je nadgradnja le-tega v sistem registracije delovnega časa kar nekako logična posledica.

Za manjša podjetja smo razvili poseben komplet za registracijo delovnega časa, medtem ko za večje sisteme uporabljamo strojno opremo s podobno arhitekturo, kot v primeru kontrole pristopa. Skupni imenovalec sistema kontrole pristopa in registracije delovnega časa so identifikacijska sredstva (npr. brezkontaktne kartice) in v nekaterih primerih programska oprema (npr. program Codeks).

Programska oprema

Vec kot 20 let izkušenj

VSA PROGRAMSKA OPREMA JE REZULTAT LASTNE PROIZVODNJE PODJETJA JANTAR


Primerjalna tabela aplikacij za REGISTRACIJO DELOVNEGA CASA

LASTNOSTI Codeks TA Kit Codeks TA Kit EXP Codeks TA
Osnovna registracija delovnega časa
Napredna registracija delovnega časa
Do 40 uporabnikov
Do 100 uporabnikov
Neomejeno število uporabnikov
Nastavitev osnovnih parametrov strojne opreme
Nastavitev naprednih parametrov strojne opreme
Delo po fiksnem urniku
Delo po gibljivem urniku
Delo po vec razlicnih urnikih
Fiksni ali gibljivi vhodi
Fiksni ali gibljivi izhodi
Izredni prihodi in odhodi
Beleženje kosil, poslovnih in privatnih izhodov
Omejevanje casa trajanja intervalov (npr. 30 minut za kosilo)
Samodejno zakljucevanje službenih in privatnih izhodov
Osnovne statistike dela
Kreiranje statistik - napredno
Kreiranje vec skupin uporabnikov z razlicnimi urniki dela
Dodatni casovni intervali v urnikih (avtomatsko, avtomatsko vstavi, casovni razrez)
Podpira delovanje vec tock za RDC ali RDC na vec lokacijah
Dostop do aplikacije preko brskalnika (instalacija klentov ni potrebna)
Samodejno pošiljanje tabel na kontrolerje
Zaposleni lahko pregledujejo svoje zapise iz RDC
Uporabniku prijazen urejevalnik dogodkov in spreminjanja statistik
Uvoz uporabnikov iz programa Jantar V8 ali .csv datoteke
Izvoz splošnih statistik (v Jantar formatu) v obliki .csv datoteke
Priprava in izpis porocil (zbirnih, podrobnih)
Možnost urejanja in vnos lastnih statistik
Dodatne nastavitve pri dolocanju zacetka in zakljucka intervala
Izbiranje statistike za proste dneve v urniku
Nastavitve izpisa na zaslonu registratorja (prikaz/skrivanje salda, kumulative intervala in imena intervala)
Koledar za dolocanje delovne obveznosti
Dodatne nastavitve pri štetju prevozov in malic
Funkcija Import Commands (drugim aplikacijam omogoca spreminjanje statistike ali cas prihoda/izhoda)
Export generator
Urejanje zgodovine delovne obveznosti

Moduli

Vec kot 20 let izkušenj

SEZNAM MODULOV IN DODATKOV ZA NADGRADNJO

Primerjalna tabela možnosti NADGRADNJE Z MODULI

MODUL ALI APLIKACIJA Codeks TA Kit Codeks AC Codeks TA
TA NAJAVA DOPUSTA
eDOVOLILNICE
PREGLED PRISOTNOSTI
TLORISI
FRONT DESK
IP KAMERA
LUNCH *
REZERVACIJE
IZMENE
IZVOZI
CODEKS MOBILITY

* Samo z napredno bazo.

Dokumentacija in sheme


JANTAR FORUM

Vse sheme vezave ter vso dokumentacijo za tako staro kot novo programsko in strojno opremo lahko najdete na straneh Jantar FORUMA.

Potek registracije


Beleženje casa poteka tako, da zaposleni ob prihodu v podjetje ali odhodu iz njega kontrolerju za registracijo delovnega časa približajo brezkontaktno kartico oz. v primeru beleženje posebnih dogodkov predhodno pritisnejo ustrezno funkcijsko tipko na kontrolerju. Na zaslonu kontrolerja se izpiše tekst, ki zaposlenemu omogoca, da takoj preveri, ali je bil dogodek pravilno registriran. Zabeleženi podatki se prenašajo na racunalnik, ki je povezan s kontrolerjem prek komunikacijskega pretvornika. V primeru, da stranka uporablja tudi sistem kontrole pristopa, je lahko kontroler za registracijo delovnega časa (ali vec takšnih kontrolerjev) kot dodatni kontroler vkljucen kar v obstojeco komunikacijsko linijo kontrole pristopa.

Podatki se na racunalnik prenašajo vedno, ko je vzpostavljena povezava med racunalnikom in kontrolerjem – stalno ali pa samo obcasno. Kadar povezava ni vzpostavljena, se zabeleženi podatki shranjujejo v interni spomin kontrolerja, ki pa je omejen, zato mora uporabnik poskrbeti za pravocasno prenašanje podatkov, sicer se lahko zgodi, da bo del zbranih in zabeleženih podatkov izbrisan.

Najpomembnejši del sistema je programska oprema, ki omogoca vpisovanje kartic in prirejanje podatkov o zaposlenih, dolocanje casovnih stavkov, pregledovanje zabeleženih podatkov, korekcijo zapisov, pripravo izpisov po razlicnih kriterijih, vnos in spreminjanje casovnih stavkov itd. Urejanje zapisov opravlja pooblašcena oseba (administrator), v primeru, da je teh vec ali da delujejo na razlicnih lokacijah, lahko sistem nadgradimo z mrežnimi verzijami programa (klienti). V tehnološko in kadrovsko bolj zahtevnih okoljih lahko sistem nadgradimo tudi s spletnim vmesnikom, ki zaposlenim omogoca pregledovanje svojih podatkov, administratorjem pa delo s programom tudi z oddaljenih lokacij.