Kontrola pristopa

Enostavni nadzor dostopa v prostore podjetja, trgovine, pisarne, poslovne stavbe, banke, letališca

Pristopna kontrola

S pojmom kontrola pristopa oz. pristopna kontrola oznacujemo skupek strojne in programske opreme, ki nam omogoca, da posameznikom ali skupinam ljudi dovolimo ali onemogocimo dostop do dolocenih objektov, vstop v dolocene prostore ali izhod iz njih. V skladu s poslovno in varnostno politiko narocnika lahko dostop dovolimo ali onemogocimo trajno ali le v dolocenih casovnih intervalih.

Nadzor dostopa v prostore podjetja, trgovine, pisarne, poslovne stavbe, banke, letališca itd., je dandanes nuja, ki našim narocnikom pomaga zagotavljati njihovo varnost, varnost njihovega premoženja in njihovih zaposlenih, predvsem pa ucinkovito varovanje poslovnih informacij.

Strojna oprema fizicno preprecuje ali omejuje možnost dostopa ali vstopa, programska oprema pa skupaj s potrebno racunalniško in komunikacijsko opremo tvori možgane sistema in doloca pravice in omejitve za posameznike ali skupine uporabnikov.

Izdelki

Vec kot 20 let izkušenj

VSI IZDELKI SO REZULTAT LASTNE PROIZVODNJE PODJETJA JANTAR

Programska oprema

Vec kot 20 let izkušenj

VSI PROGRAMSKA OPREMA JE REZULTAT LASTNE PROIZVODNJE PODJETJA JANTAR


Primerjalna tabela aplikacij za KONTROLO PRISTOPA

LASTNOSTI Blocker Codeks AC Codeks TA
Osnovna kontrola pristopa
Napredna kontrola pristopa
Omejeno priporoceno število uporabnikov
Spremlja samo eno komunikacijsko linijo
Spremlja vec komunikacijskih linij
Nadzor in krmiljenje vec pristopnih kontrolerjev
Dodeljevanje casovnik pravic (urnikov za dostop) uporabnikom
Razporejanje uporabnikov v skupine
Uvoz imen uporabnikov iz .csv ali Excell datoteke
Pregled živih dogodkov (monitor)
Priprava izpisov (porocil) preteklih dogodkov
Filtriranje preteklih dogodkov in izpis porocil
Dostop do vseh parametrov strojne opreme
Vec skrbnikov sistema
Urejanje makro ukazov
Možnost nadgradnje z dodatnimi programskimi moduli

Moduli

Vec kot 20 let izkušenj

SEZNAM MODULOV IN DODATKOV ZA NADGRADNJO

Primerjalna tabela možnosti NADGRADNJE Z MODULI

MODUL ALI APLIKACIJA Codeks TA Kit Codeks AC Codeks TA
TA NAJAVA DOPUSTA
eDOVOLILNICE
PREGLED PRISOTNOSTI
TLORISI
FRONT DESK
IP KAMERA
LUNCH *
REZERVACIJE
IZMENE
IZVOZI
CODEKS MOBILITY

* Samo z napredno bazo.

Dokumentacija in sheme


JANTAR FORUM

Vse sheme vezave ter vso dokumentacijo za tako staro kot novo programsko in strojno opremo lahko najdete na straneh Jantar FORUMA.

Forum

Delovanje & Izvedba


Access - reader Princip delovanja sistema pristopne kontrole je enostaven: uporabnik mora dokazati, da ima pravice, ki mu omogocajo dostop do dolocenega vira. Poverilnico (v obliki brezkontaktne kartice, številcne kode, prstnega odtisa oz. kakšne druge biometricne znacilnosti) uporabnik predstavi čitalniku, ki jo prebere in pošlje prebrano informacijo pristopnemu kontrolerju.

Pristopni kontroler primerja prebrano poverilnico (npr. številko brezkontaktne kartice) s seznamom vseh vpisanih poverilnic in pravic, ki ga je prejel od programa, ki upravlja s sistemom. Na podlagi tega odobri ali zavrne uporabnikovo zahtevo (npr. odklene elektricno kljucavnico in uporabniku omogoci prehod skozi vrata), istocasno pa zabeleži vsak dogodek v dnevnik. Citalnik obicajno da uporabniku tudi povratno informacijo o odobritvi ali zavrnitvi zahteve (npr. zvocni signal ali sprememba barve signalne lucke na čitalniku).

Kaj potrebujemo za izvedbo sistema pristopne kontrole?

Vsa vrata, ki vodijo v prostore, v katere želimo omejiti vstop ali izhod, morajo biti opremljena z elektricno kljucavnico, le-ta pa mora biti povezana s krmilno elektroniko, ki uporabniku dovoli vstop v prostor ali izhod iz njega. Odklepanje ali zaklepanje elektricne kljucavnice sprožimo z identifikacijskim sredstvom (brezkontaktno kartico, zapestnico ali obeskom, daljinsko tipko, prstnim odtisom itd.) ali vpisom številcne kode prek tipkovnice.

Za izvedbo osnovne kontrole pristopa poleg elektricne kljucavnice zadostujejo samostojni pristopni kontrolerji – v njihovem ohišju sta vgrajena tako čitalnik brezkontaktnih identifikacijskih sredstev kot kontroler za krmiljenje elektricne kljucavnice. Posebne izvedbe so opremljene tudi s tipkovnico za vnos številcne kode (šifratorjem), za delovanje pa ne potrebujejo racunalnika.

Zahtevnejši sistemi kontrole pristopa zahtevajo kompleksnejšo strojno opremo. V tem primeru so čitalniki brezkontaktnih identifikacijskih sredstev ali prstnih odtisov vgrajeni v lastna ohišja in loceni od pristopnih kontrolerjev. V naših pristopnih kontrolerjih je poleg krmilne elektronike za odklepanje in zaklepanje elektricnih kljucavnic vgrajen tudi napajalnik za napajanje kljucavnic in čitalnikov ter podpora za baterijsko napajanje. V nekaterih primerih je vgrajen tudi TCP/IP komunikacijski pretvornik.

S posamicnim pristopnim kontrolerjem je povezan en ali vec čitalnikov (1, 2 ali 4 čitalniki). Poljubno število kontrolerjev je med seboj povezanih zaporedno v komunikacijsko linijo, na koncu katere je komunikacijski pretvornik, prek katerega je celotna linija kontrolerjev povezana z racunalnikom.

Na racunalniku tece bolj ali manj kompleksen program za kontrolo pristopa, ki posamicnim imetnikom identifikacijskega sredstva doloca pravice za dostop ter beleži vse dogodke, ki jih sistem kontrole pristopa zazna (vstop, izhod, poskus nedovoljenega vhoda itd.).