Dodatek Codeks Virtual Card v osnovno Codeks aplikacijo doda zakupljeno število virtualnih kartic, ki so namenjene zaposlenim. Virtualna kartica zaposlenemu, ki mu je dodeljena, omogoča, da svoj delovni čas registrira prek spletnega brskalnika, omogoča pa mu tudi uporabo mobilne aplikacije Codeks Mobility.

Virtual Card Dodajanje virtualne kartice
Za registracijo časa prek brskalnika ali mobilne aplikacije mora imeti vsak uporabnik dodeljeno virtualno kartico.
« od 4 »
Virtualna kartica je unikatno elektronsko identifikacijsko sredstvo, ki je dodeljeno posameznemu uporabniku.
Omogoča registracijo časa prek spletnega brskalnika, v kombinaciji z Codeks Virtual Controller pa tudi registracijo časa prek mobilne aplikacije Codeks Mobility.
Omogoča odpiranje vrat z mobilno aplikacijo Codeks Mobility.