Kontrolerji za registracijo delovnega časa so namenjeni beleženju prihodov zaposlenih na delo oz. njihovih odhodov z dela. Beležijo tudi dolžino malic, trajanje odsotnosti zaradi službenih ali privatnih zadev, zamude, prezgodnje odhode z dela, korišcenje ur, dopustov, bolniško odsotnost itd.

Registracija delovnega časa poteka tako, da zaposleni ob rednem ali izrednem prihodu/odhodu približajo svojo brezkontaktno kartico kontrolerju, ki dogodek zabeleži/registrira. Na zaslonu kontrolerja za registracijo delovnega časa lahko zaposleni takoj preverijo pravilnost zabeleženih dogodkov.