Programska oprema Codeks TA Kit omogoča vzpostavitev enostavnih sistemov registracije časa. Codeks TA Kit vsebuje vsa potrebna programska orodja za beleženje delovnega časa v manjših podjetjih z malim številom zaposlenih in peščico registrirnih mest. Aplikacija je zasnovana tako, da je namestitev opreme hitra, uporaba aplikacije pa enostavna.

Codeks TA Kit Glavni meni
V Glavnem meniju aplikacije Codeks TA Kit so v zgornjem delu prikazane ikone, ki vodijo do posameznih urejevalnikov aplikacije.
« od 5 »
Spletne tehnologije

Programska oprema temelji na spletnih tehnologijah. Dostop do aplikacije je možen preko spletnega brskalnika (Internet Explorer, Firefox ali Chrome).

Ugodne rešitve

Ugodni kompleti vsebujejo vso strojno in programsko opremo, ki jo potrebujete za učinkovito vzpostavitev evidence delovnega časa v vašem podjetju.

Poljubni urniki

S programsko premo Codeks lahko povsem poljubno definirate delovni čas zaposlenih. Oprema podpira tako fiksne kot gibljive urnike dela, brez zaokroževanja ur.

Več registrirnih mest

Programska oprema podpira zajem podatkov iz več točk oz. lokacij za evidentiranje delovnega časa (npr. več vhodov v podjetje ali več poslovnih enot).

Beleženje dela in odsotnosti

Oprema omogoča beleženje rednega dela, službenih, privatnih in izrednih izhodov, nadur ter vseh vrst standardnih odsotnosti. Prav tako pa samodejno izračunava pripadajoče število nadomestil za malico in prevozov na delo.

Dostop za zaposlene

Zaposleni lahko, v primeru, da imajo dovoljen vpogled, preko brskalnika pregledujejo lastne zapise iz evidence delovnega časa.

Poročila in izpisi

Zabeležene podatke je mogoče izpisati v obliki različnih poročil.

Razširitev funkcionalnosti z dodatki

Codeks TA Kit je mogoče nadgraditi z dodatki Pregled prisotnosti, IP Kamera in Codeks Virtual Card.

Nadgradnja

V primeru, da se vaše zahteve sčasoma povečajo, je možna tudi kasnejša enostavna nadgradnja na program Codeks TA, ki združuje orodja za evidenco delovnega časa in kontrolo pristopa ter je namenjen večjim sistemom.

Evidenca delovnega časa za mala podjetja

Aplikacija Codeks TA Kit je tudi sestavni del naših kompletov za evidenco delovnega časa, ki so pripravjeni posebej za manjša podjetja.

Codeks dodatki in dodatne aplikacije

Vsi dodatki

CODEKS DODATEK
Codeks TA Kit

Codeks AC

Codeks TA
TA Najava dopusta
eDovolilnice
Pregled Prisotnosti
Tlorisi
FrontDesk
IP Kamera
Lunch
* samo z napredno podatkovno bazo
Rezervacije
Izvozi za plače
Codeks Izmene
Tedenski tabelarični pogled
Codeks TA eBOL
Codeks Parking
Tabela Razdalj
Virtual Card
Virtual Controller
Codeks Mobility