Želite zanesljivo kontrolo nad tem, kdo vstopa v vaše poslovne prostore in kako se tam giblje? Mogoče omejiti dostop do prostorov, kjer hranite občutljive podatke in drago opremo? Ali pa želite le zamenjati klasične ključe in ključavnice z bolj varnimi in fleksibilnimi metodami nadzora?

Kaj potrebujemo za izvedbo sistema kontrole pristopa?

Enostavna kontrola pristopa

Za vzpostavitev enostavne kontrole pristopa poleg električnih ključavnic potrebujete še samostojne pristopne kontrolerje ter ustrezna identifikacijska sredstva (kartice, obeski, PIN kode ipd.).
Enostavni sistemi kontrole pristopa za delovanje ne potrebujejo povezave s strežnikom ali dodatne programske opreme.

Samostojni pristopni kontrolerji

Samostojni pristopni kontrolerji

Za enostavno kontrolo pristopa zadostujejo samostojni pristopni kontrolerji. V njihovem ohišju sta vgrajena tako čitalnik identifikacijskih sredstev kot kontroler za krmiljenje električne ključavnice.
Posebne izvedbe kontrolerjev so opremljene tudi s tipkovnico za vnos številčne kode (šifratorjem). Samostojni pristopni kontrolerji za svoje delovanje ne potrebujejo povezave z računalnikom ali kakršne koli dodatne programske opreme.

Napredna kontrola pristopa

Zahtevnejši sistemi kontrole pristopa poleg elektronskih ključavnic in identifikacijskih sredstev zahtevajo kompleksnejšo strojno opremo. V tem primeru se uporabljajo čitalniki identifikacijskih sredstev, ki so vgrajeni v lastna ohišja in ločeni od pristopnih kontrolerjev, ki so nameščeni na varni strani prehodov.
Strojna oprema za kontrolo pristopa v zahtevnejših sistemih je povezana s strežnikom, kjer teče programska oprema za kontrolo pristopa.

Napredni pristopni kontrolerji

Napredni pristopni kontroleji

V naših pristopnih kontrolerjih je poleg krmilne elektronike za odklepanje in zaklepanje električnih ključavnic vgrajen tudi napajalnik za napajanje ključavnic in čitalnikov ter podpora za baterijsko napajanje. V nekaterih primerih je vgrajen tudi TCP/IP komunikacijski pretvornik.
S posamičnim pristopnim kontrolerjem je povezan en ali več čitalnikov (1, 2 ali 4 čitalniki). Poljubno število kontrolerjev je med seboj povezanih zaporedno v komunikacijsko linijo, na koncu katere je komunikacijski pretvornik, prek katerega je celotna linija kontrolerjev povezana z računalnikom.

Princip delovanja sistema kontrole pristopa

Princip delovanja sistema kontrole pristopa je enostaven:

1. Registracija na čitalniku

Vsak uporabnik, ki želi vstopiti na določenem prehodu, mora dokazati, da ima pravico vstopati skozi to vstopno točko. To stori tako, da se s svojim identifikacijskim sredstvom predstavi čitalniku ob vhodu.

Identifikacijska sredstva, ki so dodeljena uporabnikom so lahko različna: brezkontaktne kartice ali obeski, številčne kode, daljinski upravljalniki, prstni odtisi itd. 

2. Odgovor kontrolerja – odpiranje vrat

Čitalnik prebere ID sredstvo ter prebrano informacijo pošlje pristopnemu kontrolerju. Pristopni kontroler primerja posredovano informacijo s seznamom vseh uporabnikov in pravic ter uporabniku odobri ali zavrne vstop.

Čitalnik običajno da uporabniku tudi povratno informacijo o odobritvi ali zavrnitvi zahteve (npr. zvočni signal ali sprememba barve signalne lučke na čitalniku).

3. Povezava s strežnikom

Pristopni kontroler vse dogodke zabeleži v svoj dnevnik, ki ga nato posreduje na strežnik, kjer je nameščena Codeks AC, programska oprema za kontrolo pristopa, ki upravlja s celotnim sistemom. 

Codeks AC tvori možgane sistema in določa pravice in omejitve za posameznike ali skupine uporabnikov, nato pa sezname uporabnikov in njihovih pravic pošilja kontrolerjem.