Izmene je dodatek za programsko opremo Codeks za registracijo delovnega časa. Dodatek je namenjen administratorskim uporabnikom (vodjem oddelkov), ki s pomočjo tega orodja ustvarjajo in urejajo delovne izmene ter razporejajo uporabnike v specifične izmene. Dodatek omogoča tudi obveščanje vodij oddelkov o zamudah zaposlenih in napakah v registraciji izmenskega dela v realnem času.

Codeks Izmene – Dodajanje uporabnikov
Zaposlene lahko dodate v izmene preprosto s klikom na vnaprej pripravljen seznam uporabnikov ali z ročnim klikom na uporabnike v pojavnem oknu.
« od 3 »
Dodatek Codeks Izmene omogoča ustvarjanje in urejanje izmen ter razporejanje zaposlenih v pripravljene izmene.
Izmene je mogoče nastaviti tako, da določajo delovno obveznost uporabnikov ter njihove dovoljene izhode med delom.
Dodatek Codeks Izmene omogoča tudi obveščanje vodij oddelkov o prihodu zaposlenih v napačno izmeno oz. o manjkajočem zaposlenem, ki ni prišel na delo.
Izmene je mogoče ustvariti in dodeliti tako seznamom in skupinam zaposlenih kot posameznim zaposlenim.
Dodeljene izmene skupinam in posameznim zaposlenim je mogoče nadzorovano spreminjati s pomočjo revizij skupin in uporabnikov.
Od različice programske opreme Codeks 10.2101.0.14796 lahko uporabniki, ki so jim dodeljene individualne izmene, na kontrolerju sami izberejo oz. zamenjajo izmeno (urnik).