Dodatek Najava dopusta funkcionalnost osnovne aplikacije za registracijo časa razširi z orodji za najavo dnevnih odsotnosti zaposlenih, potrjevanje odsotnosti ter upravljanje z nadomeščanji v času odsotnosti.

Uporabniški meni
Zaposleni dostopajo do orodij za najavo odsotnosti s prijavo s svojim uporabniškim imenom in geslom, prek prijavnega obrazca Prijava uporabnika.
« od 5 »
Mogoče je definirati in najavljati različne tipe odsotnosti, ki so povsem prilagojene glede na politiko o delovnem času v vašem podjetju.
Najavljene odsotnosti je mogoče izvoziti v program za obračun plač.
Mogoče je najavljanje z določanjem sodelavca, ki bo nadomeščal odsotnega.
Zaposleni lahko izbirajo nadrejenega, kateremu želijo poslati prošnjo za odsotnost.
Nadrejeni, ki lahko obravnavajo prošnje za odsotnost, prejmejo obvestila po elektronski pošti.
Zaposleni lahko najavljajo različne tipe odsotnosti (lanski dopust, dopust, očetovski dopust itd.).
Možno je obveščanje več oseb hkrati.
* Najava odsotnosti je mogoča tudi prek aplikacije Codeks Mobility.