Dodatna aplikacija FrontDesk je namenjena uporabi na recepcijah podjetij, za izdajanje kartic obiskovalcem in izdajanje nadomestnih kartic uporabnikom. Aplikacija omogoča enostavno in hitro izdajanje kartic ter nadzor nad gibanjem obiskovalcev in uporabo izdanih kartic.

FrontDesk Glavni pregledovalnik
Prikazovalnik FrontDesk je prilagojen delu receptorja ob vhodu v podjetje. Osnovni prikazovalnik je sestavljen iz orodne vrstice z ikonami ukazov, seznama trenutnih obiskov ter seznama dogodkov.
« od 5 »
Dodatna aplikacija Codeks FrontDesk omogoča izdajo kartic za obiskovalce ter nadomestnih kartic za izgubljene uporabniške kartice.
Receptorji lahko ob prihodu gostov izbirajo med najavljenimi obiski ali vnesejo nenapovedanega gosta.
Obvezni podatki, ki morajo biti vnešeni ob prijavi gosta, zagotavljajo večji nadzor in sledljivost gostov znotraj podjetja.
Zaposleni lahko vnaprej najavljajo dogovorjene obiske. Ob najavi so o predvidenem obisku obveščeni vsi udeleženi.
Najavo obiska mora pred prihodom gostov odobriti vodja oddelka.
Pregledovalnik dogodkov omogoča sledenje gostom znotraj podjetja.
* Ob hkratni uporabi dodatka Codeks IP Kamera je mogoče prikazovati posnetke video kamer tudi v aplikaciji FrontDesk.