Codeks hotelska programska in strojna oprema je zasnovana za uporabo v majhnih ali srednje velikih hotelih. Programska oprema Codeks za hotele vsebuje orodja za upravljanje s hotelskimi rezervacijami in orodja za nadzor dostopa do hotelskih prostorov.

Kaj potrebujemo za kontrolo pristopa v hotelu?

Strojna oprema Jantar za kontrolo pristopa v hotelih je posebej prilagojena zahtevam po varnosti in nadzoru dostopa do posameznih hotelskih sob. V kombinaciji z našo programsko opremo Codeks Apartment Kit ali Codeks Hotel omogoča dodeljevanje pravic za dostop gostom na zahtevo, upravljanje z rezervacijami hotelskih sob ter pregled nad stanjem sob.
Struktura sistema kontrole pristopa je povzeta po klasični napredni kontroli pristopa, pri kateri so čitalniki za dostop v ločenih ohišjih od glavnih pristopnih kontrolerjev, ki so nameščeni v varnih kontrolnih sobah ali omaricah.

Princip delovanja hotelskega sistema

1. Prijava gostov

Ob prijavi gostov receptor aktivira njihovo rezervacijo ter jim izda kartico (ali drugo sredstvo), ki jim omogoča dostop do njihove hotelske sobe.

Pristopne pravice gostov so v sistemu že pripravljene, vendar so aktivirane šele ob prihodu in prijavi gostov v hotel.

2. Omogočanje dostopa – pošiljanje pristopnih pravic

Po prijavi gostov strežnik, kjer teče programska oprema Codeks Apartment Kit ali Codeks Hotel, sproži pošiljanje pravic za dostop do ustrezne hotelske sobe.

Hkrati z dodelitvijo dostopov do določene hotelske sobe so gostom omogočeni tudi dostopi do drugih skupnih prostorov hotela, kot so na primer jedilnice, parkirišča, wellnessa itd.

3. Vstop gostov v hotelsko sobo

Gosti ob prihodu do dodeljene hotelske sobe že lahko vstopijo v sobo in koristijo vse storitve hotela v ostalih skupnih hotelskih prostorih. 

Z uporabo posebnih čitalnikov z držalom za kartice je mogoče krmiliti elektriko v sobi in tako poskrbeti za varčevanje z električno energijo, obenem pa je na ta način mogoče pridobiti tudi informacijo o prisotnosti gostov v sobi.