Dodatek TA Tedenski tabelarični pogled je oblikovan za registracijo časa v šolah in vzgojno izobraževalnih ustanovah. Dodatek omogoča sprotno spremljenje registriranih delovnih ur, pripravo letnih delovnih načrtov in ročni vnos ur za 2. in 3. steber v strukturi delovne obveznosti učiteljev.

TA Tedenski tabelarični pogled
V urejevalniku Registracije časa smo pripravili priročen tabelarični pogled, ki učiteljem omogoča lažje vnašanje ur na tedenskem nivoju. Tu so tudi jasno prikazane in razdeljene delovne obveznosti za 2. in 3. steber delovne obveznosti učiteljev.
« od 2 »
Prednosti za učitelje:
 • Enostavno beleženje prisotnosti z registracijo s kartico, prek spleta ali mobilne aplikacije.
 • Omogočen vpogled stanja ur lastne registracije časa.
 • Priprava iLDN in spremljanje realizacije ur glede na individualni načrt.
 • Samodejno in pošteno beleženje nadur in dodatnega dela.
Prednosti za ravnatelje:
 • Poenoteno in zanesljivo beleženje ur.
 • Omogočen vpogled o stanju ur zaposlenih ter elektronska registracija ur.
 • Priprava LDN in spremljanje realizacije ur glede na načrt.
 • Možnost izpisa trenutnega stanja ur za vse zaposlene.
 • Možnost integracije, s katerim koli drugim dodatkom za osnovno aplikacijo Codeks za registracijo časa (npr. Ta najava dopusta ali Codeks eDovolilnice).
Prednosti za računovodstvo:
 • Zbrani podatki o prisotnosti, odsotnostih in dodatnem delu na enem mestu.
 • Minimizirano ročno vnašanje podatkov.
 • Mogoč prilagojen izvoz podatkov za sisteme za obračun plač.