Codeks Virtual Controller

Licenca Codeks Virtual Controller omogoča mobilno registracijo ter dodatno omogoča tudi zemljepisno omejitev območja okoli točke virtualnega kontrolerja, do koder je zaposlenim še dovoljena mobilna registracija delovnega časa.

Virtual Controller in Codeks Mobility
V novejših sistemih z licenco Codeks Virtual Controller bo na gumbu Registriraj izpisano tudi ime virtualnega kontrolerja, kjer se boste registrirali.
Dogodek lahko uporabnik registrira le, če je v območju dovoljene oddaljenosti od točke virtualnega kontrolerja.
« od 2 »

OPOZORILO!

Vsi novejši sistemi Codeks, katerih osnovna licenca Codeks (Codeks TA Kit, Codeks TA ali Codeks TA Advanced) je bila prvič aktivirana PO 1. oktobru 2021, bodo za mobilno registracijo prek aplikacije Codeks Mobility MORALI imeti še vsaj eno licenco Codeks Virtual Controller.

Vsi starejši sistemi Codeks, katerih osnovna licenca Codeks (Codeks TA Kit, Codeks TA ali Codeks TA Advanced) je bila prvič aktivirana PRED 1. oktobrom 2021, licence za Codeks Virtual Controller NE BODO POTREBOVALI za osnovno delovanje mobilne registracije časa. Lastniki takšnih sistemov bodo licenco Codeks Virtual Controller lahko dokupil po želji, če bodo svoj sistem želeli nadgraditi s funkcionalnostjo zemljepisnega omejevanja mobilne registracije. Starejši sistemi brez licence za Codeks Virtual Controller bodo še naprej delovali tako kot prej.

 
Vsaka licenca Codeks Virtual Controller nadomešča eno fizično napravo za registracijo delovnega časa.
Za vsak virtualni kontroler določite zemljepisne koordinate ter območje največje oddaljenosti od teh koordinat, kjer je zaposlenim dovoljena mobilna registracija. Virtualni kontroler lahko pustite tudi geografsko neomejen ter s tem dovolite zaposlenim, da se mobilno registrirajo kjerkoli.
Na voljo so licence Codeks Virtual Controller za do 40 uporabnikov, do 300 uporabnikov in neomejeno uporabnikov.