Pristopni kontrolerji komunicirajo s čitalniki, priključenimi nanje, ter posledično prepoznavajo uporabnike identifikacijskih kartic, krmilijo električne ključavnice, zagotavljajo napajanje čitalnikov in rezervno baterijsko napajanje, komunikacijo z drugimi kontrolerji v sistemu, nadzornim programom in drugimi napravami (z alarmnimi centralami, zapornicami itd.) ter beležijo vse za sistem pomembne dogodke, vključno z vsemi dovoljenimi dostopi ali poizkusi nedovoljenega dostopa do objektov, prostorov in podatkov.

Pristopni kontrolerji Populus so lahko med seboj povezani tudi zaporedno (RS485) v komunikacijsko linijo (v posamični liniji je lahko povezanih do 128 kontrolerjev), na koncu katere je komunikacijski pretvornik (Spider), preko katerega je takšna linija kontrolerjev povezana z računalnikom. Dolžina posamične komunikacijske linije (razdalja med prvim in zadnjim kontrolerjem) ne sme preseči 1000 m.

V posebnih primerih so pristopni kontrolerji lahko opremljeni z vgrajenim TCP/IP pretvornikom in tako prilagojeni za vklop v lokalno mrežo (TCP-IP). Vgrajeni TCP/IP pretvornik podpira le komunikacijo kontrolerja, v katerem je vgrajen in nanj ni mogoče priključiti dodatnih kontrolerjev!