Dodatek Codeks eDovolilnice funkcionalnost osnovne aplikacije za registracijo časa razširi z orodji za najavo dovolilnic in njihovo potrjevanje ter uporabo. Dovolilnice se navadno uporabljajo za kratkotrajne odsotnosti kot so na primer poslovni ali privatni izhodi.

Uporabniški meni
Zaposleni dostopajo do orodij za najavo dovolilnic s prijavo s svojim uporabniškim imenom in geslom, prek prijavnega obrazca Prijava uporabnika.
« od 4 »
Mogoče je najavljati različne vrste izhodov, ki so povsem prilagojeni glede na potrebe vašega podjetja.
Zaposleni lahko izbirajo nadrejenega, kateremu želijo poslati dovolilnico za izhod.
Nadrejeni, ki lahko obravnavajo dovolilnice, prejmejo obvestila po elektronski pošti.
Zaposleni in nadrejeni prejmejo obvestila o stanju najavljene dovolilnice po elektronski pošti
Možno je obveščanje več oseb hkrati.
Zaposleni najavljeno in potrjeno dovolilnico aktivirajo s pritiskom ustrezne tipke na kontrolerju ob registraciji.
* Najava dovolilnic je mogoča tudi prek aplikacije Codeks Mobility.
** Z verzijo 10.2404. smo dodatek eDovolilnice razširili z Najavo popravka RDČ. Uporabniki sedaj lahko najavljajo popravke napačnih in manjkajočih oz. pozabljenih dogodkov registracije delovnega časa svojemu vodji oz. administratorju.