Dodatek Codeks eDovolilnice funkcionalnost osnovne aplikacije za registracijo časa razširi z orodji za najavo dovolilnic in njihovo potrjevanje ter uporabo. Dovolilnice se navadno uporabljajo za kratkotrajne odsotnosti kot so na primer poslovni ali privatni izhodi.

Pregled odsotnosti
Mesečni pregled prikazuje vse najavljene dnevne odsotnosti in dovolilnice.
« od 4 »
Mogoče je najavljati različne izhodov, ki so povsem prilagojeni glede na potrebe vašega podjetja.
Zaposleni lahko izbirajo nadrejenega, kateremu želijo poslati dovolilnico za izhod.
Nadrejeni, ki lahko obravnavajo dovolilnice, prejmejo obvestila po elektronski pošti.
Zaposleni in nadrejeni prejmejo obvestila o stanju najavljene dovolilnice po elektronski pošti
Možno je obveščanje več oseb hkrati.
Zaposleni najavljeno in potrjeno dovolilnico aktivirajo s pritiskom ustrezne tipke na kontrolerju ob registraciji.
* Najava dovolilnic je mogoča tudi prek aplikacije Codeks Mobility.