Dodatek Tlorisi omogoča grafični prikaz lokacij in čitalnikov ter nadzor nad točkami dostopa, ki so označene z tlorisnimi markerji. Prek označenih lokacij je mogoče pregledovati dogodke, prisotne uporabnike in upravljati s čitalniki.

Tlorisi
Dodatek Tlorisi omogočajo tlorisni prikaz lokacij, kjer so nameščeni čitalniki. Ustvarite lahko tudi več ločenih tlorisov za vse vaše lokacije.
« od 3 »
Tlorisni prikaz lokacij čitalnikov.
Neomejeno število tlorisov in lokacij.
Pri nepredvidenih dogodkih in poskusih vloma se na tlorisu prikaže opozorilo na lokaciji.
Mogoče ročno upravljanje s čitalnikom na lokaciji prek orodij menija desnega klika.
Mogoč je tudi prikaz trenutno prisotnih oseb v prostoru opremljenem s čitalniki.