Struktura vsakega sistema temelji na eni izmed osnovnih aplikacij, ki so nato prilagojene glede na specifične zahteve posamezne končne stranke. V primeru programske opreme Codeks lahko z ustrezno izbiro osnovne aplikacije in dodatkov zadovoljimo potrebe tako malih kot večjih podjetjih s kompleksnimi sistemi.

Codeks dodatki in dodatne aplikacije

Vsi dodatki

Tabela združljivosti z aplikacijami

CODEKS DODATEK
Codeks TA Kit

Codeks AC

Codeks TA
TA Najava dopusta
eDovolilnice
Pregled Prisotnosti
Tlorisi
FrontDesk
IP Kamera
Lunch
* samo z napredno podatkovno bazo
Rezervacije
Izvozi
Tedenski tabelarični pogled
Codeks TA eBOL
Virtual Card
Codeks Mobility